17. edycja konkursu European Language Label! Wydłużony termin - zapisy do 10 czerwca br.

Rozpoczęła się XVII edycja konkursu European Language Label (ELL), w którym laureatami zostają instytucje i nauczyciele, którzy szukają nowatorskich rozwiązań, tworzą własne metody nauczania, wykraczają poza ramy Podstawy programowej, ucząc języków obcych w celu lepszego poznania otaczającego świata.

W tegorocznej edycji konkursu European Language Label zgłaszane projekty powinny wpisywać się w jeden z dwóch priorytetów europejskich: tworzenie szkół sprzyjających włączeniu społecznemu, wspieranie nauczycieli i kadry kierowniczej w otwieraniu się na różnorodność oraz usuwanie barier językowych w celu stworzenia bardziej dynamicznych regionów przygranicznych.

Do udziału w konkursie zapraszamy przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, instytucje oświatowe oraz placówki zajmujące się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział poprzez wypełnienie dokumentacji konkursowej w terminie od 3 kwietnia do 10 czerwca br.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie konkursu.

Celem konkursu jest rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych i interkulturowych osób uczących się języków obcych, rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych oraz uwrażliwienie na różnorodność kulturową i językową Europy i świata. Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, będący wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia, to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej.

W Polsce certyfikat ELL jest  od 2002 r., a od 2015 r. nagroda jest przyznawana w jednej kategorii konkursowej: za projekt językowy realizowany pod opieką koordynatora w instytucji edukacyjnej. Do tej pory w konkursie wzięło udział 1060 instytucji, a 313 zostało nagrodzonych za osiągnięcia w dziedzinie nauczania języków obcych.

 

Znaczniki