20 lat minęło...

Numer JOwS: 
str. 34

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego świętuje w tym roku 20-lecie istnienia. Przez te ostatnie 20 lat wiele się w Polsce zmieniło, co oczywiście nie pozostaje bez wpływu na działalność stowarzyszenia. Nasza aktywność dopasowuje się do zmian edukacyjnych w Polsce, potrzeb nauczycieli oraz do miejsca języka niemieckiego w polskich szkołach. Słowem: zmieniamy się wraz z duchem czasu.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Początki

Stowarzyszenie powstało w roku 1993 z inicjatywy prof. Elżbiety Zawadzkiej-Bartnik jako organizacja działająca na rzecz promowania i doskonalenia metod nauczania języka niemieckiego. Był to czas dobrej koniunktury dla języka niemieckiego, który na początku lat 90. XX wieku gwałtownie wypierał z polskich szkół panujący tam wcześniej niepodzielnie język rosyjski. Na nauczanie języka niemieckiego był wówczas spory popyt, zaś nauczyciele mieli ogromną potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji i wiedzy na temat nowoczesnych metod nauczania języków obcych.

Początki działalności stowarzyszenia nie były łatwe, choćby ze względów organizacyjnych. Członkowie ówczesnego zarządu z rozrzewnieniem wspominają organizację pierwszego Zjazdu PSNJN, który odbył się z udziałem gości zagranicznych, choć nie było wówczas komputerów ani Internetu, a wszelkie zaproszenia, programy i informacje o zmianach wysyłane były tradycyjną pocztą, która działała nieco mniej sprawnie, niż dzieje się to obecnie. Od początku działalność PSNJN wspierał finansowo i organizacyjnie Goethe-Institut, który do dzisiaj jest najważniejszym partnerem stowarzyszenia oraz członkiem wspierającym.

Cele

Stowarzyszenie może działać dzięki społecznej pracy swoich członków. Jednym z celów stowarzyszenia jest aktywizowanie i integrowanie środowiska nauczycieli języka niemieckiego poprzez inicjowanie i wspieranie wszelkich form badania i doskonalenia metod nauczania języka obcego, ułatwianie przepływu informacji dotyczących uczenia się i nauczania języków obcych, współpracę i wymianę doświadczeń oraz inicjowanie działań na rzecz promocji nauczania i uczenia się języka niemieckiego. Do naszych celów statutowych należą także: utrzymywanie kontaktów i współpraca z ośrodkami nauczania języka niemieckiego w kraju i na świecie oraz inicjowanie i wspieranie działań związanych z uczestnictwem dzieci i młodzieży w edukacji i kulturze, popularyzowaniem dziedzictwa kulturowego własnego narodu oraz komunikacji międzykulturowej.

Realizując cele statutowe, współpracujemy z instytucjami i organizacjami zajmującymi się promocją nauczania i uczenia się języka niemieckiego. Oprócz wspomnianego już Goethe-Institut, do członków wspierających PSNJN należą wydawnictwa: Hueber, Lektor Klett, Nowa Era, Pearson Central Europe, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Wydawnictwo Szkolne PWN. Członkami wspierającymi są także Institut für Internationale Kommunikation z Düsseldorfu, oferujący szkolenia metodyczne dla nauczycieli, oraz warszawski oddział Rotary Club, działający przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Współpracujemy także z Instytutem Austriackim.

PSNJN jest też członkiem IDO – Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Dzięki włączeniu w struktury międzynarodowe możliwe jest nie tylko poszerzanie kontaktów i wymiana doświadczeń, ale także realizacja projektów o skali międzynarodowej. Wyjazdy i udział w szkoleniach ułatwia członkom PSNJN Goethe-Institut poprzez przyznawanie stypendiów oraz organizację szkoleń. W 2013 r. dwunastu członków PSNJN mogło wziąć udział w Międzynarodowym Kongresie Nauczycieli Języka Niemieckiego (Internationale Deutschlehrertagung), który odbył się latem w Bozen, w południowym Tyrolu we Włoszech.

Nasza działalność

Obecnie działamy w 18 oddziałach i 4 kołach znajdujących się na terenie całej Polski, zarówno w wielkich miastach (Warszawa, Kraków czy Wrocław), jak również w mniejszych ośrodkach, takich jak Starachowice, Mielec czy Piła. Jesteśmy grupą profesjonalistów. W naszym gronie są nie tylko kompetentni, stale podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe nauczyciele, ale także pracownicy wyższych uczelni, autorzy podręczników, recenzenci, edukatorzy i multiplikatorzy.

Stowarzyszenie pracuje przede wszystkim na szczeblu lokalnym. Każdy oddział prowadzi działalność na rzecz promowania języka niemieckiego, kierując się lokalnymi potrzebami, ale także indywidualnymi możliwościami swojego środowiska. Oddziały organizują seminaria i warsztaty dla nauczycieli oraz konkursy językowe dla uczniów dotyczące wiedzy o języku i kulturze krajów niemieckojęzycznych. Niektóre z oddziałów organizują dla swoich członków wycieczki do krajów niemieckiego obszaru językowego, wieczory literackie lub inne spotkania o charakterze integracyjnym, będące okazją do wymiany doświadczeń, planowania wspólnych inicjatyw lub po prostu do dyskusji na temat problemów zawodowych.

Podejmujemy również działania na skalę ogólnopolską. Raz do roku organizowany jest Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Języka Niemieckiego. Jest to, odbywające się od wielu lat, kilkudniowe spotkanie członków PSNJN, podczas którego nauczyciele mogą uczestniczyć w warsztatach metodycznych prowadzonych przez glottodydaktyków i doświadczonych multiplikatorów oraz zapoznać się z najnowszą ofertą edukacyjną wydawnictw językowych. Ale to nie wszystko! Zjazdy są doskonałą okazją do spotkania się i do wymiany doświadczeń, są kopalnią pomysłów i inspiracją do codziennej pracy nauczycielskiej. W trakcie tych spotkań jest czas nie tylko na pracę i doskonalenie, ale także na rozrywkę. Zjazdy odbywają się w różnych miejscach Polski, np. w Opolu, Radomiu oraz Gliwicach. Dla wielu osób jest to okazja do odwiedzenia mniej znanych lub w ogóle nieznanych zakątków Polski i spędzenia czasu w pełnym entuzjazmu i zaangażowania towarzystwie. Zjazdy są niezapomnianym przeżyciem także dzięki możliwości wspólnej zabawy.

PSNJN organizuje także konkursy ogólnopolskie, mające na celu popularyzowanie nauki języka niemieckiego wśród młodzieży. Naszym największym przedsięwzięciem jest Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów, który w roku 2013 odbył się już po raz 12. Do pierwszego etapu przystępuje rokrocznie około 5 tys. uczniów z całej Polski. Dla finalistów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Laureaci konkursu otrzymują stypendia na kursy językowe w Niemczech. Ostatnie rozdanie nagród odbyło się w Ambasadzie Niemiec w Warszawie, co dla osób wyróżnionych było wyjątkową okazją do odwiedzenia tej placówki.

Przez trzy lata PSNJN organizował konkurs Das Deutsch Diktat skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nasz najnowszy projekt, z którym chcemy wystartować w roku 2014, i który również ma być skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, nosi roboczą nazwę Turbolandeskunde.

Co nam to daje

W obliczu licznych zwolnień w sektorze edukacji, które nie oszczędziły także nauczycieli języka niemieckiego, klimat do angażowania się w działalność społeczną może wydawać się niekorzystny. Ale właśnie w takim czasie zrzeszanie się i wspólne działanie może mieć wymierne korzyści. Członkostwo w PSNJN wiąże się bowiem z lepszym dostępem do informacji, możliwościami nawiązywania kontaktów z innymi nauczycielami z terenu całej Polski oraz z instytucjami o charakterze edukacyjnym. Nauczyciele będący na początku drogi zawodowej znajdą tutaj wskazówki do doskonalenia swojego warsztatu.

Jednak oprócz możliwości rozwoju zawodowego, w PSNJN można nauczyć się także zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych. Dla wielu zaangażowanych członków działalność w stowarzyszeniu stanowi przede wszystkim odskocznię od codziennych obowiązków szkolnych. Jest to czas spotkań i przeżyć, na które czeka się z niecierpliwością. Nie do przecenienia jest też wsparcie, jakiego udzielają sobie nauczyciele. Dzięki realizacji wspólnych celów między członkami Stowarzyszenia nawiązują się wieloletnie przyjaźnie. Bądźmy jednak szczerzy: członkowie PSNJN muszą odczuwać tą „dziwną” dla innych chęć angażowania się, czasem wręcz nieco irracjonalną. Musi być jakaś siła wewnętrzna, skłaniająca do pracy dla wspólnej sprawy. W stowarzyszeniu działają bowiem osoby o różnym statusie społecznym, rodzinnym i zawodowym. Łączy je wewnętrzna motywacja i chęć działania oraz ta szczególna satysfakcja, którą odczuwa się po udanej imprezie.

Zachęcamy do odwiedzenia PSNJN na stronie internetowej, na której znaleźć można nasze dane kontaktowe oraz informacje na temat aktualnych imprez, szkoleń oraz stypendiów. Jesteśmy też na Facebooku, gdzie umieszczamy aktualne informacje dotyczące naszej działalności.