2013/04

Język niemiecki jest dla Polaków ważny z punktu widzenia historii, gospodarki i nauki. Wielu mieszkańców zachodnich regionów naszego kraju prowadzi działalność handlową z niemieckimi firmami. Język niemiecki, mimo iż trudny dla wielu nacji z punktu widzenia leksyki czy składni (Mark Twain mówił, że jest to język, w którym orzeczenia trzeba szukać przy pomocy teleskopu) jest też językiem bardzo atrakcyjnym. Otwiera bowiem drzwi na świetne niemieckojęzyczne uniwersytety w Wiedniu, Fryburgu czy Hamburgu. Daje również możliwość wyjazdu na praktyki zawodowe do nowoczesnych przedsiębiorstw działających na niemieckojęzycznym rynku pracy oraz prowadzenia badań naukowych w laboratoriach najlepszych szkół technicznych. Zapraszamy do lektury!