2014/01

W pierwszym w roku 2014 numerze angliści dzielą się swoim doświadczeniem nauczania języka obcego. Bez wątpienia język angielski jest językiem komunikacji międzynarodowej. Jego dobra znajomość jest jednym z wymogów przy rekrutacji do pracy i na stypendia zagraniczne na całym świecie. Liczba osób posługujących się językiem angielskim jako obcym kilkakrotnie przewyższa liczbę ludzi, dla których język ten jest językiem ojczystym. W numerze znajdziecie Państwo teksty zbierające doświadczenia metodyków, nauczycieli i wykładowców w dziedzinie nauczania języka angielskiego. Przedstawione zagadnienia są jednak na tyle uniwersalne, że zainteresują także nauczycieli innych języków obcych. W tym numerze rozpoczynamy także cykl artykułów o egzaminach zewnętrznych z języków obcych na wszystkich poziomach nauczania.