7. edycja "Kapeluszy lektora", czyli jak wprowadzić w życie siedem życzeń…

Numer JOwS: 
str. 14

We wrześniu rusza kolejna, siódma już edycja Kapeluszy lektora – cyklu szkoleń metodyczno-psychologicznych dla nauczycieli i lektorów, organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Od pierwszej edycji w 2008 r. cieszą się one niesłabnącym zainteresowaniem lektorów i nauczycieli. Szkolenia są całodniowe (trzy sesje po 90 min) i odbywają się w całej Polsce. W ostatnim roku akademickim odbyły się 22 spotkania i wzięło w nich udział 1356 osób. Od początku trwania projektu udało się nam przeszkolić ok. 6 tys. osób.

Warsztaty zostały wymyślone jako dodatkowe szkolenia dla lektorów i metodyków prywatnych szkół językowych. Od jakiegoś czasu jednak na Kapelusze lektora przychodzą coraz częściej nauczyciele szkół publicznych i przedstawiciele uczelni wyższych. Największy procent stanowią angliści, najmniej liczną grupę uczestników są lektorzy języka włoskiego, zawsze jednak na zajęciach znajdują się na sali nauczyciele kilku języków (niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, także polskiego dla cudzoziemców). Zajęcia odbywają się po polsku, aby skorzystać z nich mogli lektorzy wszystkich języków obcych.

Na warsztaty zapisują się zazwyczaj nauczyciele z długim, często powyżej dziesięcioletnim stażem. Szukają przede wszystkim inspiracji do pracy z młodzieżą, zwłaszcza tą nieszczególnie zainteresowaną nauką języków obcych.

Metoda szkolenia i nazwa warsztatów została zainspirowana teorią sześciu kapeluszy (Six Thinking Hats) Edwarda de Bono, twórcy koncepcji myślenia lateralnego. Jest to metoda z powodzeniem stosowana przez środowisko edukacyjne i korporacyjne. Na zajęciach uczestnicy muszą wcielać się w różne role, zmieniać sposoby pracy, style uczenia i elastycznie podchodzić do każdego zagadnienia. Analizując każdy problem na sześciu różnych poziomach (faktów, możliwości, zagrożeń i ryzyka, odczuć i pomysłu), mają okazję dojść do twórczych i konstruktywnych rozwiązań.

Zakres tematów pojawiających się na warsztatach jest bardzo szeroki. W tworzeniu kolejnych edycji pomagają sami uczestnicy, wypełniając ankietę po szkoleniu i dzieląc się z nami zarówno swoimi uwagami, jak i życzeniami dotyczącymi tematyki przyszłych spotkań.

Trenerzy zawsze starają się znaleźć tematy, które byłyby interesujące dla słuchaczy. W ostatniej – szóstej edycji mówiliśmy o rozwijaniu kreatywności ucznia i nauczyciela (Tworzymy), o budowaniu własnego potencjału i wyzwalaniu w uczniach najlepszych cech (Super lektor) i o nauczycielskich narzędziach pozytywnej perswazji (Hokus Pokus masz wpływ tu i teraz), a także o reaktywacji gramatyki, pokochaniu błędów językowych i integrowaniu grupy poprzez zabawę.

Najbliższy rok szkolny zamierzamy zacząć zupełnie nową tematyką zajęć. W siódmej edycji, zgodnie z sugestiami uczestników naszych szkoleń, chcielibyśmy się zająć doskonaleniem warsztatu metodycznego. Hasło tegorocznej edycji brzmi: Metodyka to moja muzyka. Zaproponujemy sesję dotyczącą aktywizacji uczniów w różnym wieku za pomocą zabaw i ćwiczeń niewymagających kserowania, z wykorzystaniem potencjału podręcznika bez jego używania, pracy z tekstem, wprowadzania słownictwa, tworzenia własnych materiałów i pomysłów na ćwiczenia językowe aktywizujące zarówno prawą, jak i lewą półkulę mózgową (Zadania bez kserowania).

Zmierzymy się też z coraz częstszym problemem nauczycieli w szkołach publicznych, a mianowicie prowadzeniem zajęć z bardzo zróżnicowaną pod względem poziomu znajomości języka grupą. Podpowiemy, jak w trakcie jednej lekcji pracować z uczniami zdolnymi i mniej zdolnymi, jak wyznaczać im cele adekwatne do ich możliwości oraz jak zachęcić ich do nauki. Pokażemy pomysły na to, co wydaje się niewykonalne: jak jednym ćwiczeniem pobudzić do działania lenia i prymusa (Słabszy, zdolny geniusz, leń). Trzeci temat: Ryby i dzieci mają głos zostanie poświęcony aktywizacji językowej dzieci i nauce w grupach wczesnoszkolnych. Zajęcia będą dotyczyć sposobów wykorzystania inteligencji emocjonalnej w pracy z dziećmi w celu zachęcenia ich do mówienia.

Kapelusze lektora siódmej edycji zostały zaplanowane z naciskiem na praktykę i pracę warsztatową. Będzie dużo ćwiczeń do automatycznego wykorzystania na lekcji, pomysły na uatrakcyjnienie zajęć i pobudzenie wszystkich uczniów do aktywności. Zależało nam na pomocy lektorom, którzy dużo pracują i mają mało czasu na przygotowywanie własnych dodatkowych materiałów. Układaliśmy program siódmej edycji z myślą o tym, żeby każdy lektor i nauczyciel wyszedł ze szkolenia z konkretnymi, praktycznymi rozwiązaniami.

Warsztaty poprowadzą trenerzy PASE, wieloletni praktycy, metodycy wiodących szkół językowych w Polsce, znający specyfikę pracy w różnych typach szkół, grupach wiekowych i zawodowych, dzięki czemu proponowane przez nich rozwiązania są praktyczne i łatwe do zastosowania w różnych kontekstach i środowiskach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich poszukiwaczy inspiracji i tropicieli gotowych rozwiązań, a przede wszystkim tych, którzy czują się już zmęczeni. Na naszych warsztatach mówimy rutynie głośne i zdecydowane: NIE!

Szczegółowy harmonogram warsztatów od września na stronie programu.