75 lat polsko-brytyjskich relacji

Numer JOwS: 
str. 4

Już od 75 lat British Council realizuje w Polsce swoją misję, jaką jest współpraca kulturalna i edukacyjna pomiędzy Wielką Brytanią a innymi krajami. Cel ten osiągany jest poprzez przybliżanie języka, kultury i dorobku Zjednoczonego Królestwa, dzielenie się doświadczeniami i wzajemne inspirowanie.

Pobierz artykuł w pliku PDF

 

British Council na świecie

British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Organizacja ta powstała w 1934 r. i jest obecna w ponad 100 krajach, zatrudniając ponad 7 tys. osób. Co roku poprzez swoje programy British Council dociera do tysięcy profesjonalistów i decydentów oraz do milionów młodych ludzi na całym świecie.

Jedna czwarta finansowania instytucji pochodzi z grantu od rządu brytyjskiego, podczas gdy cała reszta funduszy pozyskiwania jest z usług, kontraktów edukacyjnych i rozwojowych, a także z partnerstw.

75 lat w Polsce

Historia British Council w Polsce sięga roku 1938, kiedy to powstało polskie biuro organizacji nad Wisłą. Warszawa znalazła się wśród pięciu pierwszych miast, w których British Council założyło placówki zagraniczne. Po kilkuletniej przerwie w działalności, spowodowanej II wojną światową, British Council działa niestrudzenie do dzisiaj.

Na samym początku działalność British Council w Polsce koncentrowała się na edukacji: fundowaniu stypendiów dla polskich nauczycieli języka angielskiego oraz angielskich książek dla polskich szkół i stowarzyszeń anglofilskich. Już po wojnie działalność została rozszerzona na propagowanie angielskiej kultury, zgodnie z zaleceniem George’a Bidwella, ówczesnego przedstawiciela British Council w Polsce. Dostrzegał on dużą potrzebę przedstawiania Polakom zagadnień kulturalnych, w miejsce skupiania się wyłącznie na języku angielskim. Polacy są spragnieni naszej literatury, muzyki, sztuki, myśli naukowej i doradztwa – napisał w raporcie z 1946 r.

Tak pojęta misja jest realizowana do dziś: British Council umożliwia nawiązywanie kontaktów oraz wymianę wiedzy, pomysłów i doświadczeń pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. A odkąd Polska została członkiem Unii Europejskiej, misja British Council w Polsce w coraz większym stopniu jest również urzeczywistniana przez programy kulturalne i społeczne o szerszej, europejskiego perspektywie.

Stosunki kulturowe

British Council realizuje swoje cele w wielu obszarach. Polska placówka prowadzi działalność edukacyjną poprzez nauczanie języka angielskiego w renomowanych centrach językowych w Warszawie i Krakowie oraz współpracę z ogólnopolską siecią bibliotek partnerskich i ośrodków egzaminacyjnych oferujących szeroki zakres brytyjskich egzaminów językowych i zawodowych. Do przedsięwzięć prowadzonych przez British Council należy również szereg projektów kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Ich celem jest dzielenie się twórczymi ideami i osiągnięciami Zjednoczonego Królestwa oraz udostępnianie Polakom wiedzy i umiejętności pomocnych w jednoczącej się Europie. British Council uczestniczy w europejskim dialogu poprzez propagowanie doświadczeń i wiedzy brytyjskiej oraz organizowanie sieci kontaktów i wymiany myśli między obecnymi i przyszłymi liderami. Coraz bardziej istotną działalnością instytucji jest organizacja i wspieranie międzynarodowych inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i społecznych.

Język angielski

Centra językowe British Council w Warszawie i Krakowie są częścią międzynarodowej sieci 80 placówek edukacyjnych w 50 krajach. Prowadzone są w nich najwyższej jakości szkolenia językowe dla dorosłych, dzieci i nauczycieli. Reputacja instytucji oparta na profesjonalizmie i zaangażowaniu kadry nauczycielskiej przyciąga każdego roku ponad 5 tys. uczniów, rozwijających zarówno poszczególne kompetencje językowe, jak i zdolność efektywnego komunikowania się. Strony internetowe British Council umożliwiają dostęp do doskonałej jakości materiałów do nauki angielskiego zarówno uczniom, jak i kadrze nauczycielskiej i trenerskiej na całym świecie. Organizacja doradza również rodzicom, jak wspierać dzieci w nauce języka angielskiego.

British Council przeprowadza także najwyższej jakości, uznawane na całym świecie egzaminy ze znajomości języka angielskiego oraz popularne międzynarodowe egzaminy zawodowe. W 21 centrach egzaminacyjnych na terenie całej Polski można przystąpić do egzaminów z języka angielskiego dla dorosłych i dzieci (Cambridge ESOL), dla osób pragnących studiować lub pracować w języku angielskim (IELTS) oraz do egzaminów branżowych: m.in. dla prawników (TOLES, ILEC), finansistów (ICFE) i ludzi biznesu (BEC). W ośrodkach British Council w Warszawie i Krakowie odbywają się cieszące się dużą renomą egzaminy zawodowe – na przykład dla biegłych rewidentów (ACCA) czy specjalistów marketingu (CIM). W ubiegłym roku za pośrednictwem British Council i partnerskich centrów egzaminacyjnych w Polsce do egzaminów przystąpiło ponad 20 tys. osób.