Archiwum

679

Czasopismo "Języki Obce w Szkole" powstało w 1957 r. jako pismo przedmiotowo-metodyczne ówczesnego Ministerstwa Oświaty. Na przestrzeni ponad pięćdziesięciu lat swojego funkcjonowania kilka razy zmieniało wydawcę, pozostając cały czas ważnym forum wymiany myśli i doświadczeń dla nauczycieli języków obcych. Poniżej znajdą Państwo odnośniki do dwóch baz archiwalnych numerów pisma: 1957-2011 oraz od 2012 r.

 

671

672

Wydania od roku 2012

Od 1 stycznia 2012 r. rolę wydawcy czasopisma "Języki Obce w Szkole" pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Jest ono wydawane jako kwartalnik i podstawową formą dystrybucji jest wersja elektroniczna. Periodyk dostępny jest w  formatach: pdf, epub oraz mobi. Z czasopisma można korzystać bezpłatnie.

Wydania 1957-2011

W latach 1957-2011 czasopismo miało dwóch wydawców: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych (od 1974 r.: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (1957-2000) oraz Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (od 2010 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji) (2000-2011). Jego nakład wynosił od 1-5 tys. egzemplarzy.

 

Podział archiwum na dwie bazy numerów wynika ze sposobu przygotowania i funkcjonalności numerów wydanych przed i po roku 2012. Czasopismo w redakcji FRSE jest materiałem w pełni hipertekstowym. Wszelkie odnośniki do materiałów internetowych są linkami aktywnymi, co oznacza, że bezpośrednio z artykułu można przejść do podanej w tekście strony. Chcąc ułatwić czytelnikom pracę z omawianymi w artykułach materiałami praktycznymi, zamieszczone arkusze pracy dla uczniów oraz inne materiały dydaktyczne zostały przygotowane w wersjach dostosowanych do wydruku na potrzeby zajęć.

Hipertekstowość numeru umożliwia także opisywanie każdego artykułu kilkoma znacznikami odnoszącymi się do kategorii tematycznej artykułu. W rezultacie na końcu każdego artykułu wyświetlają się artykuły powiązane tematycznie z danym tekstem, umożliwiając lekturę kolejnych artykułów z danej kategorii. Dodatkowo po kliknięciu na znacznik kategorii znajdujący się pod artykułem, mamy dostęp do wszystkich tekstów oznaczonych danym tagiem.

Numery w bazie 1957-2011 nie mają powyższych funkcjonalności. Dostępne są jedynie w formacie PDF bez możliwości przeszukiwania i filtrowania treści. Nie wyświetlają się też w liście tematycznej opublikowanych artykułów. Lektura wydań z lat 1957-2011 jest najwygodniejsza w formie wydrukowanej.