Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli języków obcych - trwa rejestracja!

 

Zapraszamy do udziału w "Kalejdoskopie metodycznym" - warsztatach dla nauczycieli języków obcych, które odbędą się 22 października w Warszawie. Wydarzenie jest bezpłatne, ale obowiązuje rejestracja.

 

Miejsce: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Al. Jerozolimskie 142A (budynek West Station I)

02-305 Warszawa


 

PROGRAM WARSZTATÓW

9:00 - 9:30 Rejestracja i powitalna kawa
9:30 - 10:00 Wykład otwierający Czy język obcy musi być naprawdę  obcy dla ucznia? Kilka słów o dydaktyce wielojęzyczności

dr hab. Radosław Kucharczyk
10:00 - 10:20 Przerwa na kawę
10:20 - 11:50 Sesja warsztatowa 1. (warsztaty równoległe)

Pobierz obrazki

Budowanie leksyki i pewności siebie przez ćwiczenia asocjacyjne

Prowadzenie: Dorota Kondrat

Pobierz obrazki

Kreatywne nauczanie gramatyki według metody indukcyjnej

Prowadzenie: Dorota Padzik

Pobierz obrazki

Pedagogika Marii Montessori w nauczaniu języka polskiego jako obcego (tworzenie materiałów dydaktycznych i metody pracy)

Prowadzenie: Ewa Piotrowska-Rola i Marzena Porębska

Pobierz obrazki

Tłumaczenie jako narzędzie rozwijania umiejętności językowych

Prowadzenie: dr Emilia Podpora-Polit

11:50 - 12:10 Przerwa na kawę

12:10 - 13:40

Sesja warsztatowa 2. (warsztaty równoległe)

Pobierz obrazki

Jak pracować z uczniem kinestetycznym?

Prowadzenie: Magdalena Amtmann

Pobierz obrazki

Wykorzystanie praw pamięci (w tym mapy myśli) w utrwalaniu materiału językowego

Prowadzenie: dr Eliza Borczyk

Pobierz obrazki

Pedagogika Marii Montessori w nauczaniu języka polskiego jako obcego (tworzenie materiałów dydaktycznych i metody pracy)

Prowadzenie: Ewa Piotrowska-Rola
i Marzena Porębska

Pobierz obrazki

Tłumaczenie jako narzędzie rozwijania umiejętności językowych

Prowadzenie: dr Emilia Podpora-Polit

13:40 - 14:30 Obiad

14:30 - 16:00

Sesja warsztatowa 3. (warsztaty równoległe)

Pobierz obrazki

Jak pracować z uczniem kinestetycznym? Prowadzenie: Magdalena Amtmann

Pobierz obrazki

Wykorzystanie praw pamięci (w tym mapy myśli) w utrwalaniu materiału językowego

Prowadzenie: dr Eliza Borczyk

Pobierz obrazki

Tekst, muzyka, kultura – piosenki na lekcjach języka obcego

Prowadzenie: dr Justyna Deczewska

Pobierz obrazki

Budowanie leksyki i pewności siebie przez ćwiczenia asocjacyjne

Prowadzenie: Dorota Kondrat

 

Opisy warsztatów:

Dorota Kondrat, Budowanie leksyki i pewności siebie przez ćwiczenia asocjacyjne

W trakcie warsztatu zostaną zaprezentowane pomysły na nauczanie poprzez skojarzenia (asocjacje). Ćwiczenia ułożone są od tych przydatnych na poziomie podstawowym, przez średnio zaawansowany, do zaawansowanego. Ich cechą wspólną jest wzmacnianie samodzielności w budowaniu sieci semantycznej u uczniów, a co za tym idzie – powiększanie kompetencji językowej. Koncepcja ćwiczeń wykorzystujących asocjacje oparta jest na badaniach z zakresu lingwistyki i psychologii uczenia.

dr Eliza Borczyk, Wykorzystanie praw pamięci (w tym mapy myśli) w nauczaniu języków obcych

Warsztat będzie się składał z części wykładowej i praktycznej. Podczas pierwszej z nich zostaną omówione czynniki determinujące efekty uczenia się, proces zapamiętywania, etapy memoryzacji, model działania pamięci oraz strategie pamięciowe/prawa pamięci. Będzie również mowa o mapie myśli: jej twórca, założeniach, zastosowaniu, zaletach i przykładach. Część praktyczna (praca w parach lub grupach) obejmie następujące ćwiczenia, w których nauczyciele:

  • otrzymują tekst w języku, którego nauczają: opracowują mapę myśli do tekstu, wybierają inne prawa pamięci do utrwalenia treści, np. kategoryzację słownictwa, skojarzenia;
  • otrzymują listę słów w języku, którego uczą, np. nazwy przypadków, trudne nazwy chorób; przygotowują akrostychy, skojarzenia ułatwiające ich zapamiętanie;
  • prezentują propozycje ćwiczeń pamięciowych.

 

dr Justyna Deczewska, Tekst, muzyka, kultura – piosenki na lekcjach języka obcego

Piosenki na zajęciach języka obcego są z powodzeniem wykorzystywane jako podstawa ćwiczeń językowych oraz czynnik motywujący i urozmaicający naukę. Warto zwrócić także uwagę na ogromny potencjał kulturoznawczy piosenek i wykorzystać go w nauce języka. Piosenki bowiem, same stanowiąc tekst kultury, mają wielka wartość realio- i kulturoznawczą. Warsztat jest poświęcony zasadom doboru repertuaru, konstruowaniu ćwiczeń językowych i alternatywnym sposobom wykorzystania piosenek w procesie glottodydaktycznym.

Dorota Padzik, Kreatywne nauczanie gramatyki według metody indukcyjnej

Warsztat ma na celu przedstawienie metody indukcyjnej jako jednej z metod stosowanych w pracy nad gramatyką języka obcego. Punkt wyjścia stanowi refleksja nad znaczeniem gramatyki w nauczaniu języka obcego oraz porównanie metody dedukcyjnej i indukcyjnej. W części warsztatowej zostanie przeanalizowanych kilka ćwiczeń stworzonych według tej metody. Na ich podstawie podzieleni na grupy uczestnicy będą opracowywać własne nieschematyczne przykłady.

dr Emilia Podpora-Polit, Tłumaczenie jako narzędzie rozwijania umiejętności językowych

Tłumaczenia dwujęzyczne występują właściwie na każdej lekcji języka obcego: jeśli nie w podręczniku, to w... głowach uczniów. Wykorzystajmy ten fakt i uczyńmy z tłumaczeń przydatne narzędzie rozwijania umiejętności językowych. W trakcie warsztatu rozważymy, czy i kiedy warto stosować tłumaczenia bilingwalne na lekcji języka obcego (niemieckiego) oraz jak robić to w niebanalny sposób. Pomysłowe zadania, jak np.: zepsuty robot, to słowo brzmi znajomo, gramowniki, zawody z Tłumaczem Google to gwarancja udanych zajęć językowych dla uczniów w każdym wieku i na każdym poziomie.

Magdalena Amtmann, Jak pracować z uczniem kinestetycznym?

Podczas warsztatu przećwiczymy wspólnie rozmaite formy pracy na lekcji języka obcego zawierające elementy ruchowe, przeznaczone zarówno dla dzieci młodszych, jak i dla nastolatków i osób dorosłych.  Poznamy różne techniki wprowadzania i utrwalania słownictwa oraz sposoby na efektywne wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu u uczniów kinestetycznych.

dr hab. Radosław Kucharczyk, wykład otwierający: Czy język obcy musi być naprawdę obcy dla ucznia? Kilka słów o dydaktyce wielojęzyczności

Liczne badania pokazują, że znajomość języków obcych nie jest mocną stroną współczesnych uczniów, w tym również uczniów uczęszczających do polskich szkół. Należy się więc zastanowić, czy nie warto oprzeć działań dydaktycznych na założeniach dydaktyki wielojęzyczności. Na lekcjach języka obcego można wykorzystać tzw. repertuar językowy ucznia, jak również jego doświadczenie w zakresie uczenia się języków obcych w celu zwiększenia efektywności nauki kolejnego języka obcego. Celem wykładu jest przedstawienie głównych założeń dydaktyki wielojęzyczności, np. strategii uczenia się opartych na zasobach językowych ucznia czy też zjawiska pozytywnego transferu międzyjęzykowego. Zagadnienia teoretyczne zostaną zilustrowane przykładami ćwiczeń, które można wykorzystać na lekcjach języka obcego.