Europejskie Portfolio Językowe

Wydane przez: 
Ośrodek Rozwoju Edukacji

Europejskie Portfolio Językowe to dokument, który został utworzony z inicjatywy Rady Europy i funkcjonuje we wszystkich krajach Europy oraz poza nią. Powstał, aby uświadomić każdej osobie uczącej się języków obcych, że odpowiedzialność za kształcenie językowe nie leży wyłącznie po stronie nauczyciela.

Dzięki dokumentowi uczący się języka może sterować przebiegiem swojej nauki, nauczyć się dostrzegać swoje sukcesy i w nich upatrywać źródła motywacji do dalszej nauki.

Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z Europejskiego Portfolio Językowego. Na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji znajdują się wersje dostsowane do każdego poziomu nauczania.

 

 

Znaczniki