Jakość w nauczaniu języków w Polsce. Raport IBE 2010

Wydane przez: 
Instytut Badań Edukacyjnych

Prezentujemy pierwszy przygotowany przez Instytut Badań Edukacyjnych „Raport o stanie edukacji. Społeczeństwo w drodze do wiedzy”. Autorzy tekstu podeszli do kwestii edukacji formalnej bardzo rzetelnie i przedstawili najważeniejsze wskaźniki dotyczące obecnej kondycji szkolnictwa w Polsce.

384

Część o nauczaniu języków na stronach 166-180

W rozdziale piątym, poświęconym jakości w edukacji, znajduje się także rozdział dotyczący kształcenia językowego. Jakie Polska wypada na tle krajów europejskich, jakiego języka najchętniej uczą się mlodzi ludzie a także co jest największym problemem dydaktyki języków obcych w Polsce. O tym mozna przeczytać w raporcie dostępnym on-line.

"Edukacja – patrząc z perspektywy ostatnich dwudziestu paru lat – jest pewnie dopiero w połowie drogi od sztywnego systemu, nieadekwatnego wobec wymagań współczesnego świata, do systemu elastycznego i dynamicznego, który nie tylko nadąża za zmieniającym się otoczeniem, lecz staje się siłą napędową potrzebnych przemian. Dlatego uważamy, że czas najwyższy, by zacząć systematycznie porządkować naszą wiedzę na temat edukacji, a także szeroko dyskutować nad stanem i kierunkami jej zmian, włączając w to wszelkie zainteresowane środowiska i wzmacniając dialog wokół edukacji."