Kilka powodów, dla których warto uczestniczyć w programie European Language Label

Numer JOwS: 
str. 88

Sportowcy uczestniczą w zawodach, mistrzostwach, olimpiadach, podczas których demonstrują swoje umiejętności, rywalizują z przeciwnikiem oraz zdobywają cenne medale. Artyści wystawiają swoje prace na wystawach,  występują na koncertach,  biorą udział w konkursach, a ich dzieła są wyróżniane i nagradzane.  Przedstawiciele tych profesji mają możliwość  pokazania pozytywnego wizerunku, zdobycia uznania oraz uzyskania publicznej aprobaty a nawet podziwu. Nauczyciele natomiast, choć równie kreatywni i oddani swojej profesji,  zamknięci są w  szkolnej klasie a ich działania rzadko są nagradzane.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Na szczęście podejmowane inicjatywy umożliwiają prezentację swoich osiągnięć również i tej grupie zawodowej. Od 2002 roku w Polsce nauczyciele  uczący języków obcych mają możliwość rywalizacji,  zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań w nauczanej dziedzinie oraz otrzymania prestiżowych certyfikatów i cennych nagród. Konkurs, który został stworzony właśnie dla takich celów nosi nazwę European Language Label (ELL) –Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.  Dobrze się stało, iż powstał taki program, choć jeszcze nie wszyscy nauczyciele wiedzą o jego istnieniu. A warto ubiegać się o Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania języków obcych   i choć raz otrzymać  wyjątkowy certyfikat, sygnowany podpisem Ministra Edukacji Narodowej, Komisarza Unii Europejskiej ds. Wielojęzyczności oraz pieczęcią Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.  Przedstawiam kilka powodów, dla których warto zainteresować się konkursem ELL z perspektywy czterokrotnego laureata w kategorii: konkurs projektów instytucjonalnych.

Ucieczka od zawodowej rutyny

Wypełnianie nauczycielskich obowiązków z czasem może przybrać formę sztampy, rutynowych przyzwyczajeń.  Zjawisko to nie jest korzystne zarówno dla nauczyciela jak i uczniów, którzy oczekują różnorodności.  Realizacja projektów w ramach programu ELL może być receptą na walkę z rutyną. Poszukując nowatorskich rozwiązań należy przestrzegać  ustalonych przez Komisję Europejską kryteriów i priorytetów. Na uwagę zasługują zwłaszcza dwa wymogi. Pierwszy z nich dotyczy wykorzystywania w projekcie metod nauczania oraz materiałów dydaktycznych w twórczy i motywujący sposób. Drugi natomiast odnosi się do aspektu innowacyjnego projektu, który powinien wyróżniać się na tle dotychczasowych krajowych praktyk nauczania i uczenia się języków obcych. Tak określone wymagania zmuszają  uczestników projektu do podejmowania i testowania niecodziennych rozwiązań dydaktycznych.

Panaceum na wypalenie zawodowe

Wiele osób pracujących w zawodzie nauczyciela narażonych jest na ryzyko wypalenia zawodowego. Poczucie niechęci, brak motywacji, utrata entuzjazmu oraz przekonanie, iż stosowane działania nie przynoszą satysfakcji to potencjalne dzwonki ostrzegawcze. Realizacja projektów ELL może być jedną z form przeciwdziałania symptomom wypalenia zawodowego. Rywalizacja, która jest elementem każdego konkursu, może odblokować inicjatywę i pomysłowość. A wykonywanie zupełnie nowych, ciekawych zadań dodaje entuzjazmu i zawodowego zadowolenia. Jeśli taka zmiana postawy doprowadza do otrzymania prestiżowego certyfikatu, będącego potwierdzeniem słuszności i sensowności podejmowanych działań, to jest to największa nagroda i bodziec do wdrażania kolejnych dydaktycznych pomysłów.  

Przykład dobrej praktyki

Projekty zgłaszane do konkursu ELL oceniane są przez grupę ekspertów, czyli komitet selekcyjny pod przewodnictwem pani prof. dr hab. Hanny Komorowskiej – znanego i cenionego naukowca i nauczyciela akademickiego.  Realizatorzy wyróżnionych  projektów otrzymują list gratulacyjny i zaproszeni są do uczestnictwa w ceremonii wręczania certyfikatów. Wyróżnienie w konkursie dowodzi wysokiej jakości pracy dydaktycznej nauczycieli biorących udział w projekcie, co przekłada się na pozytywny wizerunek całej instytucji.  Wyróżniony projekt jest propozycją dobrej praktyki, czyli stanowi pewien wzór do naśladowania dla innych. Placówka, której przyznano certyfikat ELL, ma prawo do popularyzowania informacji o nagrodzonych działaniach, np. na swojej stronie internetowej oraz może eksponować logo konkursu.   Informacje o  projekcie upowszechniane są również na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W przypadku przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowych  przykłady dobrej praktyki publikowane są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty. Ponadto baza danych obejmująca wszystkie wyróżnione  projekty w krajach Unii Europejskiej od 1999 roku udostępniona jest na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/education/language/label/index.cfm. W chwili oddania tego wydania do druku 1489 projektów, dostępnych w 11 językach,  znajduje się w katalogu danych.

Prestiż dla instytucji i konkurencyjność

Certyfikat przyznany w konkursie ELL stanowi wyróżnienie i prestiż dla instytucji, która przyczynia się do podnoszenia jakości kształcenia, nie tylko w Polsce ale i w całej Europie, gdyż zgodnie z konkursowymi wymogami projekty powinny mieć wymiar europejski. Informacja o instytucji, w której projekt został zrealizowany,  zamieszona jest również na wspomnianej stronie Komisji Europejskiej, co ma  wymiar już nie lokalnego lecz europejskiego prestiżu.  Otrzymanie certyfikatu ELL może mieć aspekt „karty przetargowej”. Wyjaśnię tę kwestię na przykładzie szkół językowych. W wyborze szkoły językowej zainteresowani, czyli rodzice czy uczniowie biorą pod uwagę wiele czynników. W przypadku podobnej oferty edukacyjnej nie zawsze jest łatwo zdecydować się na konkretną instytucję.  Certyfikat ELL może stać się czynnikiem różnicujących podobne instytucje. Szkoła, która może pochwalić się  posiadaniem takiego wyróżniania, postrzegana jest jako aktywna, twórcza i prężnie działająca placówka, co  w konsekwencji wpływa na zdobycie większego zainteresowania i popularności w środowisku lokalnym.