Kilka słów o Przedstawicielstwie Walonia-Bruksela

Numer JOwS: 
str. 100

Francuskojęzyczni lektorzy belgijscy pracujący na polskich uniwersytetach, wsparcie dla klas frankofońskich na Śląsku oraz stypendia w Belgii dla nauczycieli języka francuskiego to tylko niektóre z działań, jakie podejmuje Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela w Polsce.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Akredytowane na Polskę, Estonię, Łotwę i Litwę Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela w Warszawie reprezentuje rządy Belgii frankofońskiej (Walonii, Federacji Walonia-Bruksela oraz Komisji Wspólnotowej Francuskiej Regionu Stołecznego Brukseli – COCOF) w zakresie kompetencji, które zostały im powierzone w ramach belgijskiego systemu federalnego.

W wyniku szeregu reform przeprowadzonych od 1970 r. w Belgii ukształtował się bardzo zaawansowany system federalny. W związku ze złożoną sytuacją obok istniejącego już belgijskiego państwa federalnego powstały trzy Wspólnoty (Flamandzka, Francuska – częściej rozpoznawana jako Federacja Walonia-Bruksela – i Niemieckojęzyczna) oraz trzy Regiony (Flandrii, Walonii i Brukseli).

Wspólnoty zostały utworzone przede wszystkim po to, aby wzmocnić tożsamość kulturową ludności frankofońskiej oraz niderlandzko- i niemieckojęzycznej w Belgii. Ich zadaniem jest wspieranie rozwoju kultury tych społeczności i sprawowanie władzy w dziedzinach, które bezpośrednio dotyczą mieszkańców (służba zdrowia, działania kulturalne i młodzieżowe, szkolnictwo i sztuki audiowizualne).

Regiony powstały, aby realizować ekonomiczne i społeczne zadania właściwe dla trzech jednostek terytorialnych. Sprawują one władzę na danym terenie w dziedzinach takich jak: zagospodarowanie terenu, mieszkalnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, transport, ekonomia, handel, nauki stosowane.

Jedną z charakterystycznych cech belgijskiego systemu federalnego jest to, że w ramach swoich kompetencji Wspólnoty i Regiony uzyskały możliwość reprezentacji na arenie międzynarodowej. Mogą więc podpisywać umowy międzynarodowe oraz posiadają szereg placówek dyplomatycznych za granicą. Korzystając z tych możliwości, Walonia i Federacja Walonia-Bruksela, niekiedy wraz z COCOF, zawarły wiele umów o współpracy z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi na całym świecie. Administracja, której rządy Walonii-Brukseli powierzyły współpracę międzynarodową, ma swoją siedzibę w Wallonie-Bruxelles International (WBI) w Brukseli.

Działania Walonii-Brukseli za granicą w sposób naturalny są realizowane przy wsparciu ambasad Belgii. Walonia-Bruksela ma również własne przedstawicielstwa dyplomatyczne. Oprócz rozsianych po całym świecie attaché ekonomicznych i handlowych Regionu Walonii (w odniesieniu do liczby mieszkańców jest to największa na świecie sieć!) na czterech kontynentach działa szesnaście Przedstawicielstw Walonia-Bruksela. Siedziby znajdują się w: Brukseli (przy Unii Europejskiej), Berlinie, Hadze, Paryżu, Genewie, Bukareszcie, Warszawie, Algierze, Tunisie, Rabacie, Kinszasie, Quebecu, Santiago de Chile, Hanoi, Pekinie i Pradze.

Pierwsza umowa o współpracy z Polską została podpisana w 1996 r. Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela działa w Warszawie od 2002 r. i w tym roku świętuje swoje dziesięciolecie.

Obecność Przedstawicielstwa Walonia-Bruksela w Warszawie w sposób niepodważalny świadczy o tym, że w swojej polityce zagranicznej Walonia-Bruksela traktuje w sposób priorytetowy stosunki z Polską. Dodatkowo oprócz Biura Radcy Ekonomicznego i Handlowego Regionu Walonii w Warszawie działa Biuro Promocji Turystyki Walonii-Brukseli, którego celem jest rozwijanie wymiany turystycznej między obydwoma krajami.

Współpraca ta wpisuje się w długoterminowe partnerstwo stron, które dobrze się znają, mają te same prawa i współdziałają w atmosferze zaufania i przyjaźni. Prowadzona jest w różnych, uznawanych za priorytetowe dziedzinach, w tym w zakresie wszystkich poziomów edukacji. Oprócz wymiany naukowej uniwersytetów i innych szkół wyższych z Polski i Walonii-Brukseli na uwagę zasługuje wsparcie dla nauczania j. polskiego w Brukseli i w Walonii oraz j. francuskiego w Polsce. Walonia-Bruksela posiada bowiem sieć lektorów j. francuskiego na Uniwersytetach Warszawskim, Jagiellońskim, Śląskim i A. Mickiewicza w Poznaniu oraz lektorkę w liceum dwujęzycznym w Krakowie, która prężnie wspiera też klasy frankofońskie na Śląsku.

Innym ważnym punktem naszej współpracy jest kultura, która tradycyjnie stanowi najbardziej rozpoznawaną sferę działań Przedstawicielstwa Walonia-Bruksela w Warszawie. Trudno jest wymienić wszystkie projekty, jakie zrealizowaliśmy w dziedzinie kina, malarstwa i sztuk plastycznych, tańca, muzyki, teatru, książki, w tym szczególnie komiksu. Nauczyciele języka francuskiego mogą korzystać w swojej pracy z materiałów opracowanych w ramach tych przedsięwzięć oraz uczestniczyć wraz z całymi klasami w wydarzeniach organizowanych w wielu miastach Polski.

Tradycyjnie organizujemy wiele wydarzeń w marcu, miesiącu Frankofonii. Stanowi ona bowiem jeden z najważniejszych kierunków polityki międzynarodowej Federacji Walonia-Bruksela, która zresztą udziela trzeciego co do wielkości wsparcia finansowego Międzynarodowej Organizacji ds. Frankofonii (OIF).

Podsumowując, Przedstawicielstwo pragnie być w centrum wydarzeń i projektów, które partnerzy z Polski i Belgii frankofońskiej wspólnie realizują we wszystkich dziedzinach politycznych, ekonomicznych, naukowych, technicznych, kulturalnych i edukacyjnych.

Aktualny Program Wykonawczy Umowy o współpracy między Polską i Walonią-Brukselą obejmuje lata 2011-2013. Pod koniec 2013 r. komisja mieszana dwóch partnerskich rządów będzie obradowała po raz szósty. Opracuje ona na lata 2014-2016 Program Wykonawczy, który bez wątpienia będzie na miarę ambicji obu partnerów.

Więcej informacji: www.wbi.be/varsovie

Publikacje o Walonii-Brukseli w formacie pdf (dla nauczycieli j. francuskiego i uczniów).