Lekcja z humorem, czyli zastosowanie materiału humorystycznego na zajęciach z języka rosyjskiego

Numer JOwS: 
str. 118

Twórcze i optymistyczne podejście do rzeczywistości to niewątpliwie bardzo ważna cecha ułatwiająca rozwiązywanie życiowych problemów i podejmowanie wyzwań. To także element, który powinien być brany pod uwagę w procesie nauczania języka obcego.

IV. Ćwiczenie z wykorzystaniem śmiesznej ilustracji  

274 Ilustracje do ćwiczeń

Praca jest podzielona na dwa etapy:

1. Uczniowie opisują sytuację przedstawioną na Rys. 1, a następnie starają się odpowiedzieć na pytanie: „Почему люди ищут работу?”. W zależności od stopnia zaawansowania językowego uczących się może to być samodzielna praca uczniów lub, w przypadku grup słabszych językowo, praca wspomagana podpowiedziami nauczyciela w postaci zbioru słów i wyrażeń możliwych do wykorzystania w tym ćwiczeniu.

быть активным, зарабатывать деньги, обеспечить себя и свою семью материально, чем-то заняться, финансовая безопасность, проверить свои знания на практике, не сидеть дома, быть материально независимым(ой), подрабатывать, не скучать дома, жить без забот, все работают, совершенствовать свои знания и умения, делать карьеру, улучшить свое материальное положение, этого ожидают/требуют от нас другие (знакомые, семья, родители)

2. Zadaniem uczniów jest odpowiedzieć na pytanie: „Z jaką sytuacją kojarzy mi się historia przedstawiona na Rys. 2?” (poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna). Następnie, wykorzystując słownik, powinni wypisać jak najwięcej słów i wyrażeń pomocnych im w ułożeniu wypowiedzi na temat, jakimi cechami powinien charakteryzować się dobry pracownik oraz jakich pracowników najchętniej zatrudniają pracodawcy.

V. Ćwiczenie w mówieniu

Zadanie polega na wspólnym ułożeniu historii o charakterze humorystycznym. Dla ułatwienia uczniowie korzystają z przygotowanej wcześniej przez nauczyciela leksyki, która jednocześnie określa główne ramy opowieści. Po wspólnym przeczytaniu i wytłumaczeniu nieznanych słów uczniowie po kolei budują zdania, wykorzystując jedno lub dwa wyrażenia. W ten sposób powstaje wspólna historia. Przy ćwiczeniu tego rodzaju wszyscy współautorzy opowiadania śledzą nie tylko poprawność językową, ale również sens i logikę przedstawianych wydarzeń. Zadaniem uczniów jest również nadanie tytułu opowiadaniu.

торопиться – жаловаться – полностью погрузиться в работу – всегда куда

то спешить – карьера – большая корпорация– пользоваться авторитетом и уважением – холостяк – любовь – внешность – волосы с проседью – галстук – костюм – некому ухаживать – груз одиночества – тринадцатое число – пятница – черная кошка – не везет – машина – сломаться – бежать сломя голову – метро – уличное движение – потоки пешеходов – сугробы снега – злиться – купить билет – забыть кошелек – кассирша – сжалиться – доброжелательная – нос с горбинкой – веснушки – немодное клетчатое платье – красная шляпа – яркий макияж – влюбиться по уши – невозможно оторвать глаз от (кого? чего?) – опоздать – встречаться – друзья – некрасивая – Люся – мечта жизни – пожениться – вкусно готовить – новая жизнь – пополнеть – хороший семьянин – домосед – близнецы – счастье – стоит пользоваться городским транспортом.

VI. Ćwiczenie z wykorzystaniem materiału kulturoznawczego – przysłów

Nauczyciel przygotowuje karteczki z wypisanymi na nich przysłowiami dotyczącymi cech charakteru lub zachowań. Przy czym przysłowia muszą być tak dobrane, by z przymrużeniem oka eksponować ludzkie przywary, przyzwyczajenia, cechy. Po zapoznaniu się uczniów z przysłowiami i rozszyfrowaniu ich znaczenia zadaniem uczących się jest dobranie przysłowia najlepiej charakteryzującego kolegę z ławki i uzasadnienie swojego wyboru, z przytoczeniem odpowiednich argumentów. Nauczyciel powinien uprzedzić uczniów, że ćwiczenie ma charakter humorystyczny, zabawowy i nie należy się obrażać.

Язык до Киева доведет
Язык мой – враг мой
Любишь кататься, люби и саночки возить
Новых друзей наживай, а старых не забывай
За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь
Слово не воробей, вылетить – не поймаешь
Своя рубашка, ближе к телу
В тихом омуте черти водятся
Не место красит человека, а человек – место
Слышал звон, да не знаешь где он
Поспешишь – людей насмешиш
Ешь пирог с грибами, да держи язык за зубами
По одежке встречают, по уму провожают
Один за всех, все за одного
Тише едешь дальше будешь
Друзья познаются в беде
 
W zależności od stopnia zaawansowania językowego uczących się ćwiczenie można utrudnić, prosząc uczniów o ułożenie dialogu, którego puentą będzie dane przysłowie, lub rozegranie scenki przez dotyczący treści przysłowia.