Lekcja z humorem, czyli zastosowanie materiału humorystycznego na zajęciach z języka rosyjskiego

Numer JOwS: 
str. 118

Twórcze i optymistyczne podejście do rzeczywistości to niewątpliwie bardzo ważna cecha ułatwiająca rozwiązywanie życiowych problemów i podejmowanie wyzwań. To także element, który powinien być brany pod uwagę w procesie nauczania języka obcego.

VII. Ćwiczenie kształtujące sprawność mówienia i słuchania

Tematem zadania są przesądy, wierzenia, zabobony. Praca uczniów podzielona jest na etapy:

1. Uczniowie na podstawie ilustracji powinni odgadnąć, o czym będzie dziś na zajęciach mowa, a następnie opisać – jak można najdokładniej – rysunek. W zależności od zaawansowania językowego grupy nauczyciel może przygotować podpowiedź w postaci słów i wyrażeń, które ułatwią wypowiedź.

2. Praca z wykorzystaniem nagrania piosenki „Черный кот” (автор текста: Танич М., композитор Саульский Ю.). Zadaniem uczniów jest wysłuchanie piosenki, a następnie odpowiedzenie na pytania:

„Как люди относились к коту, о котором поется в песенке? Почему люди боятся и не любят черных котов? Как вы думаете, легкая ли жизнь черного кота? А как вы относитесь к этому суеверию? Какие другие суеверия и приметы вы знаете? Что вы думаете о людях, которые в них верят? Можете рассказать какую-то смешную историю, связанную с суевериями, которая случилась с вами или вашими знакомыми?”.

W celu łatwiejszego zrozumienia tekstu uczniowie mogą posiłkować się wcześniej przygotowanym przez nauczyciela tekstem piosenki.

Жил да был черный кот за углом.
И кота ненавидел весь дом.
Только песня совсем не о том,
Как не ладили люди с котом.


Говорят, не повезет,
Если черный кот дорогу перейдет.
А пока наоборот
Только черному коту и не везет.


Целый день во дворе суета,
Прогоняют с дороги кота.
Только песня совсем не о том,
Как охотился двор за котом.


Говорят...


Даже с кошкой своей за версту
Приходилось встречаться коту.
Только песня совсем не о том,
Как мурлыкала кошка с котом.


Говорят...


Бедный кот от усов до хвоста
Был черней, чем сама чернота.
Да и песенка, в общем, о том,
Как обидно быть черным котом.


Говорят...

 

Nagranie piosenki

3. Zadanie polega na ułożeniu śmiesznego zakończenia historii, przedstawionej na ilustracji. By ułatwić i urozmaicić pracę uczniów, można ich podzielić na grupy, w których stworzą plan wypowiedzi, zarys opowieści zaprezentowanej przez liderów zespołów. Polecenie do ćwiczenia może brzmieć:

„Посмотрите на иллюстрацию и в нескольких словах опишите ее. Затем представьте себе, что спортсмен все-таки вышел на поле. Что произошло дальше? Что случилось? Придумайте смешное заключение истории”.

Ćwiczenie można połączyć z pracą ze słownikiem.

VIII. Test psychologiczny

Zadanie służy kształtowaniu umiejętności słuchania, notowania i mówienia. Leksyka związana jest z wyrażeniami określającymi cechy charakteru.

Nauczyciel prosi o narysowanie na czystej kartce świnki, następnie rozdaje poniższy (pocięty na fragmenty) tekst kilku osobom. Uczniowie po kolei czytają swój fragment. Pozostali notują to, co dotyczy opisu ich rysunku i określają cechy swojego charakteru. Następnie w formie ustnej przedstawiają rezultaty „psychologicznego” testu, przy czym sam zainteresowany lub koledzy mogą potwierdzić bądź zaprzeczyć wyniki testu.

Если ты нарисовал свинью:

 • в верхней части листа, ты положительный и оптимистичный человек;
 • к середине листа: ты – реалист и реалистически смотришь на действительность;
 • в нижней части листа: ты – пессимист, у тебя есть склонность к негативному взгляду на вещи;
 • если твоя свинья смотрит влево, ты консервативный, придерживаешься традиционных взглядов, хорошо запоминаешь даты (дни рождения и т.д.);
 • если твоя свинка смотрит вправо, ты по натуре новатор, но семейные ценности для тебя не самые важные, и при этом ты плохо запоминаешь даты;
 • если свинья смотрит прямо на тебя, т.е. она нарисована мордой вперед, ты прямолинейный, любишь действовать открыто, не боишься и не избегаешь разговоров;
 • если свинья нарисована со многими деталями, у тебя аналитический ум, ты внимательный, осторожный (типа: доверяй, но проверяй) и подозрительный;
 • если деталей немного, ты эмоциональный и наивный, не обращаешь внимания на мелочи, любишь риск;
 • если у твоей хрюшки нет всех ног, ты беззащитный или в твоей жизни сейчас период значительных перемен;
 • если видны все четыре ноги, ты надежный и упрямый, уверенно стремишься к своим идеалам;
 • размер ушей показывает, насколько хороший ты слушатель. Чем они больше, тем лучше, т.е. ты умеешь прислушаться к чужому мнению и лучше понимать других.

Podsumowanie

Wykorzystanie w nauczaniu języka obcego materiału humorystycznego niesie ze sobą wiele korzystnych zjawisk. Uatrakcyjnienie zajęć, zerwanie z monotonią, rutyną, wzrost motywacji, zaangażowania uczniów, a także zainteresowania przedmiotem, rozwijanie ich kreatywności, samodzielności, lepsze zapamiętywanie i rozumienie nauczanego materiału to tylko niektóre z nich. Treści humorystyczne dają ponadto nauczycielowi możliwość zaprojektowania lekcji w różnorodny sposób. Omawiany materiał może posłużyć jako baza do skonstruowania scenariusza zajęć i pracy na nich, bądź może zostać wykorzystany jako materiał wprowadzający do tematu (np. podczas rozgrzewki językowej), przerywnik w zajęciach (podczas przerwy śródlekcyjnej) lub nagroda za dobrą, aktywną pracę uczniów (moment kompensacyjny). Należy jednak podkreślić, że przygotowanie takiej lekcji wymaga od samego nauczyciela twórczego podejścia, poświęcenia czasu i energii na wyszukanie oraz zaadaptowanie materiału humorystycznego, a także określenia wiedzy i umiejętności, które ma on kształtować u uczniów. Niemniej istotne jest również przewidzenie przez dydaktyka trudności w pracy z materiałem humorystycznym, które mogą pojawić się podczas zajęć i wyeliminowanie ich, znalezienie środków zaradczych już na etapie planowania pracy z uczniami.

124

Pełna bibliografia artykułu w pliku PDF