Patronat medialny

Jeśli mają Państwo zamiar ubiegać się o objęcie Państwa inicjatyw patronatem medialnym czasopisma "Języki Obce w Szkole", prosimy o zapoznanie się z regulaminem udzielania patronatu JOwS oraz o wypełnienie wniosku.

Regulamin patronatu

Patronatem medialnym "Języków Obcych w Szkole" mogą zostać objęte:

  • konferencje i seminaria poświęcone tematyce językowej;
  • konkursy językowe na szczeblu szkolnym, wojewódzkim i ogólnokrajowym;
  • obchody Europejskiego Dnia Języków;
  • inne wydarzenia mające na celu promocję nauki języków obcych.

Wniosek o patronat

Pozytywnie rozpatrzone projekty będą promowane na naszej stronie w zakładce patronaty. Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw.