Plan wydawniczy 2021

Rok 2020 był bezprecedensowy. Odczuli to na własnej skórze wszyscy, w tym ci związani z edukacją: nauczyciele, dyrektorzy szkół, uczniowie i rodzice. Nie bez powodu zatem numery "Języków Obcych w Szkole'' zaplanowane na rok 2021 będą oscylować wokół tematu wpływu pandemii COVID-19 na proces nauczania i uczenia się.

Prosimy o nadsyłanie propozycji tekstów (artykułów, relacji, scenariuszy lekcji) poświęconych zarówno tematom numeru, jak i innym zagadnieniom dotyczącym szeroko pojętej edukacji językowej. Zachęcamy do podjęcia tematyki sprawności pisania: rangi tej umiejętności w znajomości języka, podejścia do kształcenia sprawności tworzenia tekstów pisanych, skutecznych metod uczenia pisania. Zapraszamy również do zajęcia się problematyką materiałów dydaktycznych: ich konstrukcji, adaptacji, ewaluacji, sposobów wykorzystywania, a także dydaktyzowania materiałów „nieedukacyjnych”.

Do publikowania na naszych łamach zapraszamy nauczycieli praktyków, glottodydaktyków akademickich, ekspertów i trenerów metodycznych.

 

Tematy numeru kolejnych wydań „Języków Obcych w Szkole” w 2021

 

Numer 1/2021: Nauka zdalna, hybrydowa i w klasie

 • nauka języka w szkołach, szkołach językowych, na uczelniach – nowe rozwiązania
 • specyfika kształcenia językowego w szkołach i w edukacji pozasystemowej
 • skuteczność nauczania języków zdalnie i hybrydowo
 • różne metody rozwijania sprawności językowych, a w szczególności kształcenie umiejętności tworzenia tekstów pisanych
 • nauka języków a zmiany związane z reformą edukacji (status drugiego/trzeciego języka obcego w szkołach, egzamin ósmoklasisty, matura)

[Termin nadsyłania tekstów upływa 15 stycznia]

 

Numer 2/2021: Emocje w nauce języka

 • relacje uczeń - nauczyciel w uczeniu (się) języków
 • relacje uczeń - nauczyciel w czasie pandemii
 • motywowanie uczniów w pracy zdalnej i hybrydowej
 • nowe role i kompetencje nauczycieli a sytuacja kryzysowa
 • rola emocji i zaangażowania w uczeniu (się) języka
 • wyrażanie emocji przez osoby wielojęzyczne

[Termin nadsyłania tekstów upływa 31 marca]

 

Numer 3/2021: Kontrola i ocena postępów uczniów, w tym w zdalnym kształceniu językowym

 • zasób zdalnych narzędzi kontroli i oceny postępów uczniów
 • wartość i ocena narzędzi kontroli postępów w nauce
 • weryfikacja możliwości niesamodzielnej pracy uczniów
 • informacja zwrotna w zdalnej nauce języka

[Termin nadsyłania tekstów upływa 30 czerwca]

 

Numer 4/2021: Językowe projekty edukacyjne

 • projekty międzyklasowe, międzyszkolne, międzyuczelniane, międzynarodowe
 • cele i opisy projektów eTwinning oraz projektów nagradzanych w konkursie European Language Label
 • realioznawstwo w pracy projektowej
 • walory pracy projektowej w edukacji językowej
 • aktywność uczniów w projektach             

[Termin nadsyłania tekstów upływa 30 sierpnia]

 

Znaczniki