Prenumerata

Kwartalnik ,,Języki Obce w Szkole" od 2012 r. jest wydawany jako czasopismo bezpłatne. Wydawca nie współpracuje z pośrednikami zajmującymi się dystrybucją prasy i wszelkie opłaty pobierane przez firmy zewnętrzne za prenumeratę czasopisma są nieuprawnione.

Wersję elektroniczną pisma można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej w formatach PDF i ePub. Przeglądanie i pobieranie aktualnych i archiwalnych numerów nie wymaga logowania w serwisie internetowym.

Drukowane numery pisma są wysyłane do szkół i bibliotek w ramach prenumeraty, którą można zamówić, pisząc na adres e-mailowy redakcji. Wydania można również otrzymać podczas konferencji językowych z udziałem przedstawicieli pisma.

 

Znaczniki