Redakcja
Zdj. Pixabay CC

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: dr Marcin Smolik

Z-ca redaktora naczelneego: Beata Maluchnik

Skład i przygotowanie do druku: Artur Ładno

Projekt okładki: Dorota Zajączkowska

Współpraca: Beata Jurkowicz

Wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 


"Języki Obce w Szkole"

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Al. Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

tel. 664 902 378

e-mail: jows@frse.org.pl