Scenariusz lekcji języka francuskiego – przygotowanie do egzaminu DELF

Numer JOwS: 
str. 141

Prezentujemy scenariusz lekcji języka francuskiego, przygotowującej do egzaminu DELF. Pomysł zakłada zaangażowanie uczniów i stworzenie w klasie atmosfery zaufania. Przedstawiony temat jest często spotykany na egzaminie, opracowywany w publikacjach dotyczących przygotowania do DELF i jednocześnie cieszy się zainteresowaniem uczniów.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Temat: S’occuper des animaux familiers pendant les vacances.

Poziom: A2

Czas trwania: 1-2 godziny lekcyjne, w zależności od grupy uczniów oraz czasu, który nauczyciel planuje poświęcić na przedstawienie pracy domowej i na ćwiczenia utrwalające.

Cele:

 • utrwalenie słownictwa na poziomie A2, dotyczącego zwierząt i opieki nad nimi;
 • przygotowanie do prowadzenia rozmowy;
 • uczenie, jak reagować na nieprzewidziane sytuacje w rozmowie;
 • motywowanie ucznia do nauki języka francuskiego poprzez zachęcanie do rozmowy o tym, co lubi robić;
 • otwieranie ucznia na kreatywność poprzez odwoływanie się do jego wyobraźni oraz naukę zachowań w sytuacjach nieprzewidzianych.

Ćwiczone umiejętności:

 • przedstawienie przed klasą krótkiego exposé, przygotowanego w domu;
 • tworzenie dialogu na wskazany temat (umiejętność precyzyjnego określenia celu takiej rozmowy oraz przewidywanie tego, co może być zaskakujące, nieoczekiwane w dialogu);
 • prowadzenie dialogu na wskazany temat w zakresie znanego słownictwa;
 • rozumienie polecenia egzaminacyjnego oraz tekstu pisanego na określony temat.

Materiały:

Uczniowie otrzymują od nauczyciela:

 • przykład polecenia egzaminacyjnego;
 • ćwiczenie – tekst dialogu do uzupełnienia.

Założenie do lekcji:

Na poprzedniej lekcji zostało wprowadzone słownictwo dotyczące zwierząt i opieki nad nimi. W domu uczniowie mieli przygotować krótkie exposé na temat: Comment faut-il s’occuper d’un animal familier ?

Słownictwo wymagane do przygotowania ww. exposé:

Quelques idées sur les animaux familiers :

leurs habitudes :

 • le chien aime jouer, chasser, dormir, être aimé, être caressé
 • le chat parfois griffe quand les enfants lui tirent la queue, il ronronne quand on le caresse
 • la petite chatte mordille quand on  joue avec elle

que faut-il faire avec un animal ?

 • le nourrir = lui donner à manger
 • le sortir
 • le caresser, s’amuser avec lui
 • l’aimer, l’affectionner
 • il faut veiller à ce que le chat fasse ses besoins dans la cuvette qu’il faudra changer régulièrement

son caractère :

 • drôle, amusant, joyeux,  affectueux, coquin,  câlin
 • parfois triste
 • il n’est pas méchant, ne mord jamais, n’est pas agressif
 • le chien est attentif à ce qui se passe autour de son maître
 • Comment les animaux se comporteront-ils avec une personne qu’ils ne connaissent pas ?
 • Comment est une petite chatte : une  boule de poils.