Jolanta Wasilewska-Łaszczuk

Krótki biogram: 
Nauczyciel dyplomowany języka angielskiego, od 2007 roku doradca metodyczny miasta stołecznego Warszawy w zakresie języków obcych. Od 2000 roku prowadzi klasy na poziomie gimnazjum z poszerzonym programem języka angielskiego własnego autorstwa.