Izabela Jaros

Pracownik Instytutu Edukacji Szkolnej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autorka wielu artykułów naukowych dotyczących  kształcenia językowego najmłodszych uczniów. Przygotowuje rozprawę doktorską nt. implementacji technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej. Od 2005 r. uzależniona od konkursu ELL. W roku 2011 pani Izabela Jaros otrzymała nagrodę honorową ELL za całokształt działań na rzecz edukacji językowej.