Alicja Żmudzka

Krótki biogram: 
Nauczycielka języka francuskiego oraz doradca metodyczny. Organizuje i prowadzi warsztaty doskonalenia nauczycieli w Centrum Edukacji EDUZ w Warszawie.