Halina Zbyrad

Krótki biogram: 
Nauczyciel mianowany języka rosyjskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu (technika i licea profilowane). Pracuje jako nauczycielka języka rosyjskiego 11 lat.