Katarzyna Żochowska

Ukończyła filologię rosyjską na Uniwersytecie Warszawskim, a także studia podyplomowe z wielokulturowości (UW) oraz edukację przedszkolną i wczesnoszkolną na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pracuje w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w zespole programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe.