Liliana Chwistek

Nauczycielka w gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi. Od 14 lat uczy języka hiszpańskiego i plastyki oraz prowadzi zajęcia artystyczne dla klas dwujęzycznych. Przez 7 lat uczyła rysunku, malarstwa i projektowania graficznego w klasach plastycznych oraz historii sztuki i plastyki w klasach dwujęzycznych w liceum ogólnokształcącym w Warszawie. W osiedlowym domu kultury w Warszawie prowadzi pracownię batiku – dalekowschodniej techniki dekorowania tkanin za pomocą wosku i kąpieli barwnych.