Poświadczanie Kompetencji Językowych w Akademickim Systemie Kształcenia

Fot. K. Kuczyk

Zespół ds. Poświadczania Biegłości Językowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do udziału w konferencji „Poświadczanie Kompetencji Językowych w Akademickim Systemie Kształcenia”. Konferencja skierowana jest do nauczycieli akademickich, egzaminatorów i trenerów językowych, osób odpowiedzialnych na uczelniach za organizację oraz jakość kształcenia w zakresie języków obcych, a także przedstawicieli samorządów studenckich.

Cele konferencji:

  • zaprezentowanie polskiej polityki językowej w szkolnictwie wyższym oraz inicjatyw na rzecz promowania wielojęzyczności w szkołach wyższych,
  • przybliżenie problematyki certyfikacji kompetencji językowych w szkolnictwie wyższym, przedstawienie uwarunkowań europejskich oraz wynikających z nich regulacji krajowych,
  • zaakcentowanie konieczności rzetelnego i trafnego testowania biegłości językowej, nakreślenie problemów oraz wyzwań ,
  • dyskusja i wymiana doświadczeń związanych ze stosowaniem wymogów regulujących proces poświadczania kompetencji językowych w polskich uniwersytetach w obliczu znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 

Znaczniki