JOwS 01/2013

Artykuł

Wśród stereotypów na temat języka francuskiego często spotyka się stwierdzenie, że jest język trudny ze względu na wymowę, i to z dwóch powodów: po pierwsze – bo pisownia i wymowa są w nim często rozbieżne, po drugie – bo istnieje w nim wiele dźwięków nieobecnych w języku polskim, a zatem...

Artykuł

Francuskojęzyczni Szwajcarzy, druga co do wielkości grupa językowa Konfederacji, bronią pozycji swojego języka i jego autonomii we własnym kraju, ale działają też aktywnie na rzecz języka francuskiego na forum międzynarodowym w strukturach Międzynarodowej Organizacji Frankofonii.

Artykuł

Wczesne nauczanie języków obcych rozwija się szybko w całej Europie. Niektóre kraje UE mają już długą tradycję organizowania zajęć językowych dla najmłodszych uczniów, podczas gdy inne szukają nowych rozwiązań, szczególnie po rozczarowujących eksperymentach z lat 60. i 70. XX w.

Artykuł

Aby młodzi ludzie byli odpowiednio przygotowani do wejścia na dzisiejszy rynek pracy, w programach nauczania powinny znaleźć się kompetencje informatyczne, umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencje obywatelskie. Tymczasem z nowego raportu Eurydice dla Komisji Europejskiej wynika,...

Artykuł

Zaangażowanie obywateli w życie polityczne i społeczne stanowi obecnie priorytet zarówno na poziomie europejskim, jak i w poszczególnych krajach. Według definicji Parlamentu Europejskiego, kompetencje obywatelskie są jednym z kluczowych elementów składających się na tzw. kompetencje ogólne.

Artykuł

Rok 2013, w którym przypada dwudziesta rocznica ustanowienia obywatelstwa Unii Europejskiej, został ogłoszony Europejskim Rokiem Obywateli. Będzie to rok przypominający o prawach wynikających z członkostwa w UE, a zwłaszcza o prawach politycznych i tych związanych ze swobodami gwarantowanymi...

Artykuł

Proces kształcenia nauczycieli języka obcego służy rozwinięciu wiedzy i licznych kompetencji zawodowych. Jedną z nich jest umiejętność refleksji nad doświadczeniem. Czy uczestnictwo w dyskusjach na dydaktycznym forum internetowym może pomóc w stawaniu się refleksyjnym praktykiem?

Artykuł

Jak doszło do decyzji i dlaczego podjęliśmy się tego zadania na wydziale typowo filologicznym, gdzie od zawsze przyjmuje się kandydatów z dobrą znajomością języka? Jak zmodyfikowany został program dla tych studentów w stosunku do tradycyjnych jego ram? Jakie dziś widzimy trudności, rozbieżności...

Artykuł

Język francuski, język dyplomacji i kultury, jeden z najbardziej rozpowszechnionych języków świata. Język, którego piękno i praktyczność uwiodły niejednego ucznia. Mowa Moliera potrafi jednak sprawić problem i to nie tylko uczącym się, ale i nauczycielowi… Ten ostatni, jeżeli pragnie, by jego...

Artykuł

Chaque année, francophones et francophiles du monde entier se donnent rendez-vous le 20 mars pour célébrer ensemble la journée internationale de la Francophonie.