EPJ

Artykuł

W wielu szkołach naukę uczniów można by określić jako pracę jednorazowego użytku. Nauczyciele proszą uczniów o wykonanie pewnego zadania, uczniowie je odrabiają i otrzymują za nie ocenę do dziennika. Taka praktyka powoduje, że uczniowie bardzo często uczą się dla samej oceny, a nie dla zdobycia...

Polityka językowa

Europejskie Portfolio Językowe to dokument, który został utworzony z inicjatywy Rady Europy i funkcjonuje we wszystkich krajach Europy oraz poza nią. Powstał, aby uświadomić każdej osobie uczącej się języków obcych, że odpowiedzialność za kształcenie językowe nie leży wyłącznie po stronie...

Wydarzenia

Od momentu publikacji w roku 2007, Europejskie portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków (EPS) było szeroko wykorzystywane na uniwersytetach i w kolegiach nauczycielskich w całej Europie. Dokument ten został przetłumaczony na 14 języków, w tym dwa spoza obszaru...

Artykuł

Dzisiejszy świat jest determinowany poprzez zmiany, dlatego szkoła też musi się zmieniać tak, by przygotować młodych ludzi do życia w tym świecie – powiedziała Krystyna Szumilas, otwierając II Kongres Polskiej Edukacji. Niniejszy artykuł dotyczy oceniania i prezentowania kompetencji...

Artykuł

Dwa lata temu świętowaliśmy 20. rocznicę opracowania Europejskiego Portfolio Językowego (EPJ). Powstało ono w trakcie sympozjum Rady Europy w Rüschlikon, w Szwajcarii w 1991 r.