JOwS 01/2014

Artykuł

Artykuł jest owocem intensywnej pracy w trakcie kursu Creativity in the Classroom w Bell International College (Cambridge), który odbyłam w ramach doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych programu Grundtvig.

Artykuł

Umiejętność skutecznego porozumiewania się w języku obcym jest podstawowym celem edukacji językowej. Zdobywanie tej umiejętności jest jednak dla wielu uczących się długim i żmudnym procesem stanowiącym duże wyzwanie. W artykule zaprezentowano i przeanalizowano propozycje metodyki zadaniowej w...

Artykuł

W dniach 9-11 maja 2014 r. odbędzie się trzeci Kongres Stowarzyszenia PASE (Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych). Dotychczasowe konferencje udowodniły, że praca nad zapewnieniem odpowiedniego poziomu merytorycznego i organizacyjnego spotkania z roku na rok daje...

Artykuł

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego pod koniec listopada 2013 r. zorganizowało wyjazd do Moskwy dyrektorów polskich szkół, w których nauczany jest język rosyjski.

Artykuł

Rozwijanie kompetencji interkulturowej jest bardzo istotne w nauce języka polskiego jako obcego. Nie musi oznaczać rezygnacji z realizacji celów językowych na lekcji, a nawet jest jej nieodłącznym składnikiem. Niniejszy artykuł dotyczy różnic kulturowych, które pojawiają się w trakcie nauki...

Artykuł

Potomkowie Polaków, którzy kiedyś z różnych powodów znaleźli się na terenach dzisiejszej Rosji, Kazachstanu czy Ukrainy, mają możliwość wysłania swoich dzieci na naukę do szkół w kraju przodków. Początkowo, w latach 90., młodzież brała udział w letnich kursach języka polskiego organizowanych na...

Artykuł

Nauczanie języka medycznego ma na celu przygotowanie zarówno studentów, jak i praktykującej kadry medycznej do efektywnego funkcjonowania zawodowego w środowisku anglojęzycznym. To oznacza, że nadrzędnym celem kształcenia w zakresie English for Medical Purposes - EMP jest doskonalenie...

Artykuł

Artykuł omawia cele współczesnej edukacji językowej w świetle europejskich dokumentów edukacyjnych, w tym Podstawy programowej dla szkół w Polsce, z uwzględnieniem docelowych kompetencji i sposobów ich oceniania.

Artykuł

Wczesną jesienią 2013 r. przez media przetoczyła się burzliwa dyskusja nad wprowadzonym przez MEN przepisem, że każda dodatkowa godzina pobytu dziecka w przedszkolu ponad obowiązkowe minimum nie może kosztować więcej niż 1 zł. Miało to dotyczyć również zajęć dodatkowych, w tym z języka obcego,...

Artykuł

Czy jest w ogóle możliwe nauczanie języków obcych najmłodszych? Jakie metody należy stosować, aby zajęcia językowe z najmłodszymi były nie tylko ciekawe, ale także przynosiły zamierzone efekty? Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na powyższe pytania.