JOwS 02/2014

Artykuł

Wiki – to jedno z narzędzi technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), które umożliwia wspólne pisanie jednego tekstu przez wielu autorów, w pewnym stopniu podobnie jak internetowy edytor tekstu, oferowany przez Google. Wiki może być wykorzystane w kształceniu nauczycieli...

Artykuł

Jaka jest relacja między zadaniem a projektem i jakie są konsekwencje ewentualnych różnic między tymi działaniami dydaktycznymi? Artykuł jest próbą odpowiedzi na to pytanie z punktu widzenia nauczyciela języka obcego współodpowiedzialnego za zarządzanie procesem dydaktycznym w klasie...

Artykuł

Czego naprawdę potrzebuje początkujący, by zacząć mówić w języku obcym? Gdzie i kiedy może to dostać? W trzecim z serii tekstów inspirowanych koncepcją deDOMO prezentujemy nowe argumenty na rzecz podejścia leksykalno-funkcjonalnego i wykorzystania języka ojczystego do nauki języka obcego w...

Artykuł

W pierwszym tekście dotyczącym sprawdzianu szóstoklasisty zastanawialiśmy się, jak rozwijać sprawność słuchania nie tylko pod kątem samego sprawdzianu, ale przede wszystkim jako sprawność językową i życiową. W drugim tekście z serii przyjrzymy się umiejętności czytania.

Artykuł

System egzaminów zewnętrznych w Polsce podlega ciągłym zmianom. Wejście w życie nowej podstawy programowej w roku szkolnym 2009/2010 nie tylko wpłynęło na proces dydaktyczny w szkole, ale również dało początek nowemu systemowi egzaminów zewnętrznych. Rok 2015 jest ostatnim...

Artykuł

Mike goes on a trip to materiał przygotowany z myślą o uczniach klas I-III. Dotyczy tematyki wycieczki szkolnej, pełnej wrażeń, zabawy i nowych doświadczeń. Współcześnie dzieci podróżują w różne miejsca, zwłaszcza te turystyczne, gdzie nietrudno jest spotkać obcokrajowców czy...

Artykuł

Stereotypy są nieodzowną częścią postrzegania świata przez każdego człowieka. Z jednej strony ułatwiają wewnętrzną kategoryzację zjawisk i pojęć, z drugiej zaś, poprzez swoje upraszczanie i przeinaczanie rzeczywistości, mogą doprowadzić do przyjmowania pozycji z gruntu nieprzychylnej wobec...

Artykuł

Wprowadzanie materiału leksykalnego nie musi się wiązać z wypisywaniem listy słówek. Można to zrobić, wykorzystując elementy dramy i pantomimy. Poniższe opracowanie dotyczące nazywania w języku hiszpańskim poszczególnych elementów ubioru może zostać z powodzeniem zastosowane w ...

Artykuł

Język hiszpański pojawia się coraz częściej wśród języków nauczanych w przedszkolach. Nauczyciele podejmujący pracę z małymi dziećmi, które nie potrafią jeszcze pisać ani czytać, stają przed ogromnym wyzwaniem dydaktycznym: jak efektywnie, atrakcyjnie i w sposób przemyślany pracować z...

Artykuł

Kim jest kurator? Czym się zajmuje? Jak powstaje wystawa? – na te i podobne pytania dzieci szukały odpowiedzi podczas warsztatów i wystawy zamykającej projekt. Uczniowie poznali nie tylko dzieła wybitnych malarzy z pięciu krajów europejskich, ale zostali również wprowadzeni w język i...