2018/01

Nauczyciele języków obcych stosują w swojej pracy bardzo wiele podejść, metod i technik. W roku 2018 zajmujemy się tymi zagadnieniami dogłębniej – to postanowienie rady programowej naszego czasopisma. I tak, w wydaniu 1/2018 Języków Obcych w Szkole dział Temat numeru poświęcony jest metodom i technikom pracy w uczniami w różnym wieku. Jako adresaci edukacji językowej są oni rzeczywiście bardzo różni – inaczej uczą się małe dzieci, inaczej dzieci i młodzież w wieku (i drylu) szkolnym, inaczej dorośli mający skrystalizowane praktyczne potrzeby, inaczej – ludzie starsi.