Wydarzenia

[03.10.2019] Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli języków obcych - trwa rejestracja!

 

Zapraszamy do udziału w "Kalejdoskopie metodycznym" - warsztatach dla nauczycieli języków obcych, które odbędą się 22 października w Warszawie.... Zobacz więcej

[29.05.2018] Kształcenie językowe wobec wyzwań zmieniającej się szkoły - podsumowanie konferencji

Kształcenie językowe wobec wyzwań zmieniającej się szkoły – tak zatytułowana konferencja odbyła się w piątek, 25 maja, w siedzibie Uniwersytetu SWPS.

 Zobacz więcej
[26.04.2018] 17. edycja konkursu European Language Label! Wydłużony termin - zapisy do 10 czerwca br.

Rozpoczęła się XVII edycja konkursu European Language Label (ELL), w którym laureatami zostają instytucje i nauczyciele, którzy szukają nowatorskich rozwiązań, tworzą własne metody nauczania, wykraczają poza ramy Podstawy... Zobacz więcej

[24.04.2018] Konferencja "Kształcenie językowe wobec wyzwań zmieniającej się szkoły"

W numerze:

Metoda JES-PL Nauczanie języka edukacji szkolnej uczniów z doświadczeniem migracji

Uczniowie zdolni w świetle teorii psychologicznych

Nie tylko ortografia Wybrane problemy kształcenia odmiany pisanej języka w nauczaniu dzieci z doświadczeniem migracyjnym w polskich szkołach

Uczeń zdolny jako uczeń z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole polskiej i irlandzkiej

Zdolności językowe: podstawy teoretyczne i implikacje dydaktyczne

Film w edukacji językowej i kulturowej obcokrajowców

Inteligencja muzyczna jako jeden z czynników ułatwiających przyswajanie systemu fonetyczno-fonologicznego języka obcego

O trudnościach związanych z przyswajaniem słownictwa specjalistycznego przez cudzoziemców

Zdolności i ich rozwijanie na lekcjach języka obcego, czyli teoria inteligencji wielorakiej w praktyce

Język obcy w klasach o zróżnicowanym poziomie jego znajomości

Jak pracować z uczniem zdolnym na lekcji języka obcego?

Projekty audiowizualne w klasach z uczniami o zróżnicowanym poziomie znajomości języka

Uczniowie podwójnie wyjatkowi w szkole

Dzieci z innego świata Rola asystenta kulturowego w szkole

O modelu translanguaging i jego znaczeniu w kształceniu dwu- i wielojęzycznym

Kooperatywne uczenie się – metody i techniki pracy w zróżnicowanych zespołach klasowych

Talent do uczenia sie języka obcego i dysfunkcja słuchu - czy da się to pogodzić?

Olimpiada Języka Niemieckiego w kontekście pracy z uczniem zdolnym

Filary edukacji językowej: refleksyjny nauczyciel, komunikacja, mediacja, kreatywność

Dzieci listy piszą Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiwgo w Zgłobniu za "Pen Pal Project"

Pocztówki z projektu

Pocztówki z projektu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Udaninie za projekt "IT dla mnie - Technologia i nauka języka angielskiego"

Wielojęzyczność w edukacji i poza nią

Turecki pomysł na języki obce, Starostwo Powiatowe w Turku za projekt "Innowacje Nowoczesne Technologie Języki Obce (INTJO) w kontekście strategii rozwoju Powiatu Tureckiego

Wielojęzyczni uczniowie: gdzie jest ich miejsce w polskiej szkole?

Niewerbalny wymiar języka: wielojęzyczność i wielokinestetyczność

O zmianach i ich znaczeniu w pracy i rozwoju nauczycieli języków obcych

Twórczy nauczyciel języka obcego Jak angażować, motywować i uczyć samodzielności uczniów w wieku 6–10 lat

Elementy CLIL w nauczaniu języka obcego jakonnaturalne wsparcie rozwoju intelektualnego uczniów na poziomie wczesnoszkolnym

Nie róbmy z wymowy Kopciuszka!

Kreatywność a skuteczne nauczanie języków obcych

Pozyskiwanie danych na potrzeby nauczania języków specjalistycznych Wyzwania językowo-metodyczne

Competitive Exercises in Language Instruction

Skala globalna (SG) języka angielskiego jako nowe narzędzie edukacyjne

Częstotliwość słów. Implikacje dla uczenia się, nauczania i testowania

Zastosowanie programów komputerowych do nauki języka angielskiego: Anki

Filmowe role Edith Piaf

Jak twórczo wykorzystać czytanie

Z małej szkoły w wielki świat

Osobowość nauczyciela a wpływ wychowawczy - ujęcie teoretyczne

Włoski w 10 godzin