W bieżącym numerze

Działania mediacyjne w kształceniu językowym polegają na tłumaczeniu o charakterze nie tylko zewnątrzjęzykowym, ale także...

Od kilku lat w Polsce toczy się ożywiona dyskusja na temat funkcji zadań domowych, a zwłaszcza skutków ich odrabiania....

Mediacja wewnątrz- i międzyjęzykowa – polegająca na pośredniczeniu w komunikacji między użytkownikami języka lub języków o...

Pojęcie mediacji w dydaktyce nauczania języków obcych jest terminem stosunkowo nowym, ponieważ wprowadzonym wraz z wydaniem w...

Uczę od dawna kilku języków obcych w wielu przedziałach wiekowych, a specjalizuję się w nauczaniu dorosłych. Fascynuje mnie to...

Pandemia koronawirusa stała się ogromnym wyzwaniem dla systemów edukacyjnych na całym świecie. Szkoły nie miały czasu na...

Polecane artykuły

  • Twórcze i optymistyczne podejście do rzeczywistości to niewątpliwie bardzo...

  • Mike’s day to materiał przygotowany dla uczniów klasy czwartej oraz dla...

  • Przegląd tradycji noworocznych z różnych regionów świata jest zagadnieniem...

  • Mike in space to fantastyczna opowieść o podróży Mike’a w kosmos. W czasie...

Aktualności

Obserwuj nas

recent blog roll

Newsletter

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail), które zostały przekazane do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (FRSE) w związku z moją decyzją o chęci otrzymywania informacji typu Newsletter. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez FRSE w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji usługi dostarczania Newslettera. Mam świadomość, iż (i) przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co będzie równoznaczne z anulowaniem subskrypcji Newslettera, (ii) przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych. W celu rezygnacji z otrzymywania Newslettera proszę o wysłanie maila pod adres iod@frse.org.pl Administratorem przekazanych do FRSE danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. Newsletterem są informacje o działalności FRSE, dotyczące aktywności FRSE w ramach realizowanych programów, o wydarzeniach z udziałem FRSE, o inicjatywach FRSE, naborach wniosków w ramach programów zarządzanych przez Fundację, naborach do konkursów organizowanych przez Fundację, promocji edukacji przekazywane w postaci okresowych (lub jednorazowych) i usystematyzowanych zbiorów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zawierających zróżnicowane informacje. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do otrzymywania Newslettera. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez FRSE usługi Newslettera. FRSE wskazuje kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych a także we wszelkich sprawach związanych z niniejszą treścią: e-mail iod@frse.org.plWyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera.Potwierdzam oświadczenia złożone powyżej i rozumiem ich treść.