W bieżącym numerze

Przydatność seriali w nauczaniu języka polskiego jako obcego jest dziś niekwestionowana. Dla młodych adeptów chińskiej...

W sierpniu 2017 r. X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Katowicach podjęło działania zmierzające do...

Mimo że interkulturowość w edukacji językowej nie jest zagadnieniem nowym, a liczba publikacji na ten temat jest imponująca,...

W artykule przedstawiono liczne praktyczne informacje na temat zastosowania narzędzia internetowego Padlet na lekcjach języka...

Artykuł omawia związek między pragmatyką i prozodią oraz jego implikacje w nauczaniu języka angielskiego. Proponuje...

Warsztaty językowe w Niemczech to nazwa-tytuł projektu zgłoszonego na konkurs European Language Label przez Zespół Szkół...

Polecane artykuły

Aktualności

XII Ogólnopolski Konkurs Wierszy i Piosenek w Języku Obcym pod hasłem "SPOŁECZNOSĆ ZJEDNOCZONA JEST NIEZWYCIĘŻONA!"
XV Jubileuszowa Gala Charytatywna Christmas Party 2017
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Literatury Polskiej w Językach Obcych

Newsletter


Obserwuj nas

recent blog roll