W bieżącym numerze

Wymowa odgrywa niezwykle ważną rolę w komunikacji ustnej, zarówno w zakresie produkcji językowej, jak i w zakresie rozumienia...

Formy leksykalne podobne (np. panda – pants) oraz pozornie podobne (np. panda – pencil) stanowią specyficzną trudność w...

Uczelnia wyższa i liceum ogólnokształcące są instytucjami działającymi na rzecz dobra społecznego, których współpraca może być...

Dlaczego nauka wymowy jest na ogół zaniedbywana – mimo że praktycznie każdy nauczyciel języka obcego deklaruje, że jego/jej...

Wśród wielu czynników warunkujących dobre opanowanie wymowy innego języka jedne mają podłoże genetyczne i wiążą się z...

Nie zawsze ćwiczenia zaproponowane w podręczniku wystarczają, aby uczniowie mogli opanować poprawną wymowę poznawanego języka...

Polecane artykuły

Aktualności

Newsletter


Obserwuj nas

recent blog roll