W bieżącym numerze

Pomimo swojej popularności idea nauczania zintegrowanego w odniesieniu do nauczania języków obcych budzi mieszane uczucia...

Rozumienie tekstu to jeden z komponentów praktycznej nauki języka obcego, sprawiający najwięcej trudności na studiach...

Nowoczesne technologie i Internet oferują bogactwo materiałów i pomysłów do wykorzystania na lekcjach języka obcego w szkole....

Jakość edukacji, w tym edukacji językowej, nie od dziś jest przedmiotem badań różnych dyscyplin, a ewaluacja jest i terminem...

Jakiego słownictwa nauczać i w jakim celu? W jaki sposób wprowadzać je podczas lekcji? Jak pomagać słuchaczom przyswajać...

Nauczanie leksyki języka angielskiego wymaga od nauczyciela poznania i zrozumienia psycholingwistycznych mechanizmów...

Polecane artykuły

Aktualności

XII Ogólnopolski Konkurs Wierszy i Piosenek w Języku Obcym pod hasłem "SPOŁECZNOSĆ ZJEDNOCZONA JEST NIEZWYCIĘŻONA!"
XV Jubileuszowa Gala Charytatywna Christmas Party 2017
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Literatury Polskiej w Językach Obcych

Newsletter


Obserwuj nas

recent blog roll