Mike and Lilly

Numer JOwS: 
str. 94

Nadszedł czas, by Mike poznał dziewczynę. Oto Lilly, nowa przyjaciółka Mike’a ze szkoły. Jest inna niż on. Oboje mają odmienne upodobania i zdolności, jednak czują do siebie sympatię i darzą się szacunkiem. Z pewnością przeżyją jeszcze razem niejedną przygodę.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Materiał zawiera przykładowe ćwiczenia, również inne niż do tej pory. Można tu znaleźć zadania, w których uczniowie rozwijają umiejętność rozumienia tekstu pisanego, ćwiczą rozpoznawanie i stosowanie środków językowych oraz słuchają ze zrozumieniem. Zachęcamy do twórczego wykorzystywania historyjki, adaptowania ćwiczeń do potrzeb konkretnych (grup) uczniów, a także tworzenia własnych zadań z wykorzystaniem ilustracji i/ lub treści opowiadania.

Cały materiał dostępny jest w pliku PDF.

Materiał dla ucznia

 

Materiał dla nauczyciela