treść strony

Jeśli mają Państwo zamiar ubiegać się o objęcie Państwa inicjatyw patronatem medialnym czasopisma "Języki Obce w Szkole", proszę o zapoznanie się z regulaminem udzielania patronatu JOwS oraz o wypełnienie wniosku.

Patronatem medialnym "Języków Obcych w Szkole" mogą zostać objęte:

  • konferencje i seminaria poświęcone tematyce językowej;
  • konkursy językowe na szczeblu szkolnym, wojewódzkim i ogólnokrajowym;
  • obchody Europejskiego Dnia Języków;
  • inne wydarzenia mające na celu promocję nauki języków obcych.

Pozytywnie rozpatrzone projekty będą promowane na naszej stronie w zakładce Aktualności. Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw.

Dane kontaktowe

Projekt

Płatne

Bezpłatne

Akceptuję RODO, potwierdzam złożone oświadczenia i rozumiem ich treść (rozwiń)