Artykuły opublikowane w JOwS

2014/02 Wprowadzanie materiału leksykalnego nie musi się wiązać z wypisywaniem listy słówek. Można to zrobić, wykorzystując elementy dramy i pantomimy. Poniższe opracowanie dotyczące nazywania w języku
2017/04 Przydatność seriali w nauczaniu języka polskiego jako obcego jest dziś niekwestionowana. Dla młodych adeptów chińskiej polonistyki polskie seriale stanowią uzupełnienie podręcznikowej wiedzy o
2021/01 Integralną częścią kształcenia językowego jest rozwijanie kompetencji interkulturowych. W kontekście nauczania zdalnego i ograniczonej możliwości przemieszczania się potrzeba edukacji w tym zakresie
2018/04 Według jednej z najkrótszych i jednocześnie najbardziej wymownych definicji podstawowym zadaniem nauczyciela jest „nauczyć czegoś uczniów” (Kruszewski 1993: 114). Tak krótkie i zwięzłe sformułowanie
2017/04 W artykule przedstawiono liczne praktyczne informacje na temat zastosowania narzędzia internetowego Padlet na lekcjach języka francuskiego, które autorka zdobyła dzięki szkoleniu w l’Université d’
2019/02 Wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom  rynku  pracy  i  czerpiąc  z  doświadczeń  nie-mieckiego  zawodowego  systemu  dualnego,  Goethe-
2020/04 Juvenes Translatores to konkurs wyłaniający najlepszych młodych tłumaczy w Unii Europejskiej. Jego organizatorem jest Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych w Komisji Europejskiej. Co roku biorą
2013/03 Systematyczny wzrost liczby zdających egzaminy certyfikatowe, podniesienie poziomu umiejętności, poprawa jakości nauczania języka polskiego przez cudzoziemców to bezsprzecznie najistotniejsze
2013/04 Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego świętuje w tym roku 20-lecie istnienia. Przez te ostatnie 20 lat wiele się w Polsce zmieniło, co oczywiście nie pozostaje bez wpływu na
2013/02 10 i 11 maja br. na Uniwersytecie Warszawskim w gmachu starej BUW odbył się jubileuszowy Kongres Języków Obcych PASE Nowe perspektywy edukacji językowej. Dwa dni były okazją do spotkania z wybitnymi
2012/02 Aktywność sportowa jest nierozerwalnie związana z relacjami kulturalnymi. Zalety sportu są doceniane we wszystkich krajach, a wartości sportowe, w ich najczystszej formie, wspomagają proces
2020/01 W artykule ukazane są różnice w podejściu do uczenia się oraz nauczania języków niemieckiego i angielskiego. Pod uwagę zostały wzięte cztery perspektywy: poznawcza, uwzględniająca procesy
2013/03 We wrześniu rusza kolejna, siódma już edycja Kapeluszy lektora – cyklu szkoleń metodyczno-psychologicznych dla nauczycieli i lektorów, organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w
2013/02 Już od 75 lat British Council realizuje w Polsce swoją misję, jaką jest współpraca kulturalna i edukacyjna pomiędzy Wielką Brytanią a innymi krajami. Cel ten osiągany jest poprzez przybliżanie
2021/01 Actionbound to interaktywne narzędzie, które warto wykorzystać w procesie kształcenia podstawowych sprawności językowych. Jego zastosowanie ogranicza się nie tylko do zajęć prowadzonych w trybie
2016/01 W nauczaniu języków obcych często wykorzystuje się teksty literackie, zarówno jako podstawę do rozwijania sprawności receptywnych, jak i impuls do tworzenia kreatywnych wypowiedzi, przyczyniający
2020/03 O metodach aktywizujących na lekcji języka obcego mówi się i pisze od wielu lat. Można wręcz czasami odnieść wrażenie, że to główny czynnik decydujący o atrakcyjności i skuteczności lekcji. Po kilku
2020/02 Niezbędnym elementem planu zajęć każdego kursu języka obcego jest integrowanie i aktywizowanie grupy. Ważne jest to szczególnie podczas pierwszych spotkań, zwłaszcza jeśli uczniowie się nie znają.
2015/03 Już we wrześniu 2015 r. dyrektorzy przedszkoli i nauczyciele wychowania przedszkolnego zmierzą się z realizacją przygotowania językowego dzieci w przedszkolach. Warszawa jako miasto wielojęzyczne
2016/03 W artykule poruszono kwestię nauczania języka angielskiego dla potrzeb pracy w grupie przedstawicieli zawodów artystycznych. Mowa tu o cechach charakterystycznych tych dorosłych uczniów, o sposobie