• Przedstawiamy wyniki najnowszych badań glottodydaktycznych

 • Współpracujemy z nauczycielami różnych języków

 • Opisujemy możliwości wykorzystania funduszy europejskich w uczeniu się i nauczaniu języków

 • Widniejemy w wykazie czasopism naukowych MEiN

 • Inspirujemy nauczycieli rezultatami projektów językowych

 • Pokazujemy różne możliwości systemowej, formalnej i nieformalnej nauki języków obcych

 • Śledzimy nowinki w nauce języków

 • Informujemy o najciekawszych trendach metodycznych

treść strony

Aktualny numer
1/2023

Numer 1/2023 "Języków Obcych w Szkole" już dostępny!

Numer 1/2023 "Języków Obcych w Szkole" wypełniliśmy tekstami dotyczącymi wzajemnych relacji pomiędzy uczeniem się i nauczaniem języków obcych oraz innymi dziedzinami nauki i życia. Znajdziemy artykuły o edukacji językowej za pomocą dziedzin bardziej oczywistych - kulturą, literaturą, sztuką - oraz tych mniej oczywistych - np. naukami ścisłymi czy filozofią. Nie zabrakło tekstów o CLIL - podejściu, które nierozerwalnie związane jest z pozajęzykowymi aspektami życia w edukacji językowej. Inspirujmy się wielością treści i dziedzin, które możemy wplatać w prowadzone przez siebie zajęcia. Zapraszamy do lektury!

Dla Autorów

Publikuj w "Językach Obcych w Szkole"!
 

Sprawdź, jaki jest nasz plan wydawniczy na najbliższy rok, poznaj zasady współpracy oraz wymogi techniczne i... zostań naszym Autorem!

 • Publikacje

  Bezpłatne publikacje w Czytelni Wydawnictwa FRSE

  Zachęcamy do korzystania z zasobów Czytelni FRSE, na stronach której dostępne są bezpłatnie wszystkie publikacje Wydawnictwa FRSE. Książki i czasopisma można czytać online lub pobierać w różnych formatach. Zapraszamy!

  Czytaj więcej
 • Parametryzacja

  "JOwS" w wykazie czasopism naukowych

  "Języki Obce w Szkole" są ujęte w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN (UIC: 201349) z wartością publikacji 20 pkt. Zachęcamy do publikowania!

  Czytaj więcej