treść strony

JOwS 4/2018

Specjalne potrzeby edukacyjne to spore spektrum zagadnień, zwłaszcza gdy uświadomimy sobie zakres różnorodności uczniów, także pod względem występujących u nich dysfunkcji i deficytów. Autorzy tekstów dotyczących pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podkreślają zwłaszcza wpływ owych deficytów na funkcjonowanie poznawcze tych uczniów i podpowiadają, jak próbować je poprawiać oraz jakie proste działania przedsięwziąć. Wszystko to w imię wsparcia budowania wiedzy o świecie u uczniów, u których kształcenie reprezentatywnej funkcji języka jest zdecydowanie niestandardowe, ale dysponując wiedzą i umiejętnościami, można tę funkcję skutecznie rozwinąć, czyli, poniekąd, otworzyć lub poszerzyć uczniom świat.