Czytaj online i bezpłatnie pobieraj

treść strony

JOwS 4/2022

Numer 4/2022 "Języków Obcych w Szkole" wypełniliśmy tekstami ukazującymi kwestie tolerancji i otwartości w nauczaniu i uczeniu się języków. Poruszone zagadnienia ukazują temat z różnych perspektyw i zawierają praktyczne wskazówki odnośnie do tego, jak uczynić prowadzone przez siebie zajęcia bardziej otwartymi na uczniów z innych kultur, mniejszości etnicznych czy o innym doświadczeniu szkoły. Znajdziemy również przykłady dobrych praktyk zwiększających dobrostan psychiczny uczestników edukacji. Zapraszamy do lektury!

W numerze 4/2022