treść strony

JOwS 2/2017

Porozumiewanie się w każdym języku – ojczystym czy obcym – wymaga mówienia, rozumianego i jako wymawianie dźwięków mowy, i jako przekazywanie sensów. Temu drugiemu staramy się poświęcać uwagę zawsze, zaś w tym numerze pisma skupiamy się szczególnie na nauce i sztuce wymowy i aspektach fonetycznych edukacji językowej. Warto także zapoznać się z tekstami niedotyczącymi fonetyki, a wśród nich z praktycznymi propozycjami pracy z dziećmi i z dorosłymi oraz sugestiami na temat włączania działań (para)teatralnych w zajęcia językowe.