treść strony

JOwS 2/2021

Kiedy określaliśmy plan wydawniczy „Języków Obcych w Szkole” na 2021 r., nie przypuszczaliśmy, że tematyka drugiego wydania tak celnie wpisze się w aktualną debatę wywołaną powrotem do kształcenia stacjonarnego. Dyskusja ta to zderzenie dwóch poglądów na rolę szkoły, nauczyciela, kształcenia w „polockdownowej” rzeczywistości: czy szkoła to głównie miejsce transmisji wiedzy, czy też miejsce, w którym prymat powinna zająć troska o psychologiczny dobrostan wszystkich uczestników kształcenia? Zasadniczy wniosek płynący z tej debaty zdaje się być jeden: emocje górą. Zagadnienie trudne, ulotne, ale czasem wręcz kluczowe dla powodzenia podejmowanych działań dydaktycznych. Zachęcamy do lektury letniego numeru!

W numerze 2/2021