treść strony

JOwS 3/2015

Czemu służy ocenianie w szkole? Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista: oceniamy uczniów przede wszystkim, aby sprawdzić ich poziom wiedzy i kompetencji. W niniejszym numerze „Języków Obcych w Szkole” prezentujemy Państwu artykuły zarówno teoretyków oceny i ewaluacji, jak i głos nauczycieli, którzy z oceną uczniowskich osiągnięć w nauce języków mierzą się codziennie. Wśród artykułów prezentowanych we wrześniowym wydaniu JOwS znajdą Państwo również teksty poświęcone ocenie sumatywnej, formatywnej, omówieniu wyników ubiegłorocznej tzw. nowej matury ze wskazówkami dydaktycznymi dotyczącymi kształtowania poszczególnych kompetencji cząstkowych.