Czytaj online i bezpłatnie pobieraj

treść strony

JOwS 3/2021

Przekazujemy Państwu numer, którego tematem przewodnim są kontrola i ocena postępów uczniów – zagadnienia ważne i niełatwe, dodatkowo skomplikowane przez (po?)pandemiczną rzeczywistość. Tym bardziej cieszy to, że większość artykułów w temacie przewodnim skupia się na kwestiach związanych z ocenianiem kształtującym, w tym przede wszystkim na przekazywaniu wartościowej informacji zwrotnej. W trzecim tegorocznym numerze znajdą Państwo również artykuły dotyczące innych istotnych kwestii, w tym – co już powoli staje się stałym elementem – związanych z kształceniem zdalnym. Życzymy miłej lektury!

W numerze 3/2021