treść strony

JOwS 4/2019

Czy jeszcze dwadzieścia lat temu poloniści szkolni mogli przypuszczać, że czeka ich praca podobna do tej wykonywanej przez anglistów czy germanistów? Czy mogli przewidywać, że przyjdzie im uczyć języka polskiego jak języka obcego, a nie jak przedmiotu szkolnego, którego treścią jest głównie oswajanie z literaturą i rudymenty metawiedzy o języku? Tymczasem również w tej kwestii świat bardzo szybko się zmienia, a owe zmiany dotyczą nas – w Polsce – bezpośrednio. Kształcenie językowe uczniów z doświadczeniem migracji dotyczy osób bardzo różnych: to migrujący z powodów wojen i konfliktów, dzieci z rodzin decydujących się na emigrację ekonomiczną, z rodzin powracających z dłuższego pobytu za granicą czy „wędrujących” w związku z kontraktami rodziców. Wszyscy ci uczniowie mają specyficzne potrzeby w zakresie opanowywania i znajomości języka polskiego, choć właściwie każdy z nich nieco inne. To wydanie „Języków Obcych w Szkole” poświęcamy problematyce uczenia języka polskiego jako języka drugiego i języka edukacji szkolnej.