treść strony

II wojewódzki konkurs recytatorski z języka angielskiego „Beyond the horizon”

Niebawem w Katowicach odbędzie się II edycja wojewódzkiego konkursu recytatorskiego z języka angielskiego "Beyond the horizon". Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich z województwa śląskiego. Czasopismo "Języki Obce w Szkole" objęło patronat nad tym przedsięwzięciem.

II wojewódzki konkurs recytatorski z języka angielskiego „Beyond the horizon” odbędzie się 15 lutego 2024 r. dla szkół podstawowych i 16 lutego 2024 r. dla szkół średnich. Konkurs jest organizowany przez Dział Lingwistyczny Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego  w Katowicach. W województwie śląskim brakowało do tej pory takiego przedsięwzięcia, który obejmowałby swoim zasięgiem cały region. Dlatego, jako największa placówka wychowania pozaszkolnego w Polsce organizatorzy wyszli naprzeciw potrzebom uczniów i nauczycieli i serdecznie zapraszają uczniów najstarszych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do udziału w nim. Wysoka frekwencja z pierwszej edycji pokazała, że inicjatywa ta jest wyczekiwana przez środowisko, niezwykle cenna i pozwala na rozwijanie pasji artystyczno-językowych młodzieży. Konkurs stanowi okazję nie tylko do zainteresowania młodych ludzi literaturą anglojęzyczną, ale także do doskonalenia umiejętności komunikowania się w języku obcym.

Logo konkursuPałacMlodziezy

Patronat honorowy

LogotypJOWS

Szczegóły oraz regulamin konkursu na stronie www: pm.katowice.pl/lingwistyczna/wojewodzki-konkursu-recytatorskiego-w-jezyku-angielskim-beyond-the-horizon-edycja-druga/