Śledź wydarzenia językowe

treść strony

IV konferencja Lektor High-Tech

10 września 2022 roku odbędzie się IV edycja konferencji Lektor High-Tech w Łodzi. Czasopismo „Języki Obce w Szkole” objęło wydarzenie swoim patronatem. Serdecznie zapraszamy!

  • Shutterstock

Konferencja Lektor High-Tech to cykliczne, coroczne wydarzenie organizowane przez Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej od 2018 roku. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych do nauczania i uczenia się języków obcych.

10 września 2022 roku odbędzie się IV edycja konferencji. Jej adresatem są nauczyciele akademiccy, nauczyciele szkół powszechnych, trenerzy, metodycy nauczania języków obcych, eksperci oraz twórcy oprogramowania i rozwiązań cyfrowych wspierających proces dydaktyczny.

Podczas konferencji odbędą się liczne prezentacje, warsztaty i spotkania. Poruszona zostanie tematyka nowoczesnych rozwiązań w nauczaniu w aspektach tradycyjnym i zdalnym. Kolejnym, nie mniej istotnym obszarem, będzie wspieranie równowagi wewnętrznej w świecie cyfrowym zgodnie z mottem: Nowa rzeczywistość, nowe możliwości – offline, online, onlife.

Wszelkie informacje znaleźć można na stronie: https://cj.p.lodz.pl/konferencja.