treść strony

Konferencja "Języki z misją. Różne potrzeby edukacyjne"

Serdecznie zapraszamy na konferencję dla nauczycieli "Języki z misją. Różne potrzeby edukacyjne" współorganizowaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, redakcję "Języków Obcych w Szkole" oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu. Wydarzenie odbędzie się w czwartek 26 października 2023 w siedzibie Ośrodka przy ul. Jagiellońskiej 61.

Adresat: nauczyciele języków obcych wszystkich etapów edukacyjnych

Program:

11:30-11:55  Rejestracja uczestników

12:00-12:10Otwarcie konferencji, dr Łukasz Cieślik, Dyrektor MCDN oraz Krzysztof Szwałek, dyrektor Biura Badań i Wydawnictw FRSE

12:10-13:10 – Wykład „Specjalne potrzeby edukacyjne w nauczaniu języków obcych”, prof. Katarzyna Karpińska-Szaj (wykład będzie transmitowany online, dostęp dla zapisanych uczestników)

Kierowniczka Zakładu Akwizycji Języka w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Autorka i współautorka wielu prac naukowych z dydaktyki językowej dotyczących m.in. nauczania języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kształcenia nauczycieli języków obcych, rozwijania kompetencji czytania i pisania w języku obcym.

13:10-13:30 Przerwa kawowa

13:30-15:00 Warsztaty metodyczne (do wyboru):

Adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze Dydaktyki Języka Angielskiego w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierownik studiów podyplomowych „Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Jej zainteresowania naukowe powiązane są z wykształceniem w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej oraz diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej. Specjalizuje się w metodyce nauczania języków obcych dzieci w edukacji włączającej, w tym uczniów z doświadczeniem migracji.

Germanistka, adiunkt w Instytucie Germanistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, obroniła doktorat z językoznawstwa niemieckiego. Autorka programu nauczania języka gospodarki na germanistyce i przewodników po Polsce dla wydawnictw niemieckich, współautorka internetowego kursu „Nauka dla Europy” (2003). W latach 2001–2011 pracowała w służbie zagranicznej RP w Niemczech. Obecnie prowadzi autorskie zajęcia z marketingu, reklamy, turystyki i logistyki w formule CLIL na studiach magisterskich w IG UW, rozwijając własne koncepcje i metody nauczania. Jej tematem badawczym jest niemiecki język gospodarki w XIX i XX wieku, zaś zainteresowania dydaktyczne to nauczanie języków specjalistycznych. Wynikiem badań są liczne publikacje z dziedziny językoznawstwa niemieckiego i dydaktyki oraz podręcznik do nauki języka zawodowego w logistyce i spedycji. Członek Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej, Stowarzyszenia Germanistów Polskich, Gesellschaft für Deutsche Sprache.

15:00-15:45 Obiad

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja uczestników. Zapisu na wydarzenie można dokonać na stronie MCDN: https://mcdn.edu.pl/nowy-sacz/jezyki-z-misja-rozne-potrzeby-edukacyjne-konferencja/ - zachęcamy do udziału!