treść strony

Konferencja "Języki z misją. Różne potrzeby edukacyjne" już za nami

26 października 2023 roku redakcja „Języków Obcych w Szkole” wraz z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu zorganizowała konferencję glottodydaktyczną „Języki z misją. Różne potrzeby edukacyjne”.

  • Szymon Łaszewski/FRSE

Motyw przewodni konferencji nawiązywał do różnych specyficznych potrzeb edukacyjnych, przede wszystkim do nauczania języków obcych uczniów z uszkodzeniami słuchu czy innymi niepełnosprawnościami jak i do nauczania języków obcych zawodowych i specjalistycznych.

Nowosądeckie wydarzenie FRSE i JOwS spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem uczestników, którzy licznie przybyli na wydarzenie – w wykładzie i warsztatach udział wzięło ponad 100 osób na miejscu oraz około 70 osób w formule zdalnej. Program szkoleń stanowił bezpośrednią odpowiedź na lokalne potrzeby szkoleniowe kadry nauczycielskiej.

Po przywitaniu uczestników, wykład plenarny poprowadziła prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pani Profesor w obrazowy sposób zwróciła uwagę widowni na problemy napotykane przez uczniów z niepełnosprawnościami oraz przekazała wskazówki dydaktyczne, które pomogą nauczycielom rozwijać sprawności językowe i poznawcze uczniów z tego typu dysfunkcjami.

Następnie zapisani uczestnicy podzielili się na grupy, by wziąć udział w wysoce praktycznych warsztatach – o nauczaniu języka obcego zawodowego – prowadzonych przez dr Grażynę Strzelecką z Uniwersytetu Warszawskiego, a także o nauczaniu sensorycznym i dostosowywaniu materiałów dydaktycznych do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – prowadzonych przez dr Weronę Król-Gierat z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Konferencja była również okazją do zapoznania się uczestników z ofertą Wydawnictwa FRSE oraz zaopatrzenia się w nasze bezpłatne publikacje dydaktyczne oraz w te dotyczące programów FRSE skierowanych dla nauczycieli.