treść strony

Ogólnopolska konferencja glottodydaktyczna „Polszczyzna edukacyjna – kontekst szkolny i akademicki w ujęciu glottodydaktycznym”

Uniwersytet Gdański, Instytut Logopedii i Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców zapraszają na OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ GLOTTODYDAKTYCZNĄ „Polszczyzna edukacyjna – kontekst szkolny i akademicki w ujęciu glottodydaktycznym”. Konferencja w formule stacjonarnej/on-line odbędzie się w Gdańsku w dniach 4-5 czerwca 2024 roku

  • Shutterstock

Celem konferencji jest dyskusja naukowa nad zagadnieniem polszczyzny do celów edukacji szkolnej i akademickiej w kontekście uczniów/studentów migrujących i pobierających naukę w polskim systemie edukacyjnym. Chcemy także stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń wśród praktyków, nauczycieli, lektorów, teoretyków, badaczy, decydentów, którzy zajmują się językami specjalistycznymi, komunikacją międzykulturową, kształceniem przyszłych nauczycieli przedmiotów.

SUGEROWANY OBSZAR ZAGADNIEŃ:

- kształcenie nauczycieli/lektorów języków specjalistycznych,

- polszczyzna komunikacyjna a realizacja przedmiotowa Podstawy programowej,

- dostosowanie wymagań edukacyjnych wobec ucznia z doświadczeniem migracji,

- specjalne potrzeby edukacyjne ucznia z doświadczeniem migracji,

- język edukacji szkolnej/język szkolnej edukacji,

- odmiany specjalistyczne na niższych poziomach języka polskiego,

- egzaminy zewnętrzne: egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny, egzaminy zawodowe,

- CLIL,

- szkoły branżowe,

- lektoraty języka polskiego a polszczyzna akademicka,

- specyfika nauczania języka specjalistycznego,

- wykorzystanie nowych metod i technologii w nauczaniu języków specjalistycznych,

- propozycje metodyczne i nowatorskie rozwiązania w dydaktyce,

- opracowywanie programów nauczania języków specjalistycznych uwzględniających specyfikę uczących się, a także wymogi rynku pracy i pracodawców,

- język specjalistyczny poza murami szkoły/uczelni: biblioteka, muzeum, instytucje kultury,

- varia.

KOMITET NAUKOWY
prof. dr hab. Małgorzata Kita, prof. em.
dr hab. Anna Seretny, prof. UJ
dr hab. Zenon Lica, prof. UG
dr Irena Chawrilska UG

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr Aneta Lica
dr Michał Pruszak
dr Jakub Solecki
mgr Joanna Samp-Szulc

REJESTRACJA
Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu proszone są o rejestrację poprzez formularz
do 10 kwietnia 2024 roku:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer1CK3oKm8t0RVgPkDHhfxiw1J4gYi5_Vp0o27CyH8tO1sUA/viewform

PUBLIKACJA
Po konferencji przewidujemy wydanie monografii.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: polszczyznaedukacyjna@gmail.com