treść strony

Ogólnopolska Konferencja Metodyczna „STEAM w edukacji lingwistycznej”

,,STEAM w edukacji lingwistycznej'' to tytuł zaplanowanej na 26 marca br. w Częstochowie konferencji metodycznej, skierowanej do nauczycieli i dyrektorów szkół. Będzie mowa o rozwijaniu kompetencji kluczowych, w tym cyfrowych i matematyczno-przyrodniczych, ale przede wszystkim o doskonaleniu kreatywności i innowacyjności w nauczaniu języków obcych.

EDIT: Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne data konferencji ulega zmianie. Nowa będzie podana w późniejszym terminie.

Konferencja będzie przebiegała w dwóch częściach. W sesji planeranej będzie można usłyszeć m.in.: dra hab. inż. Przemysława Postawę z Politechniki Częstochowskiej, dr Jolantę Soberę z Uniwersytetu Śląskiego czy Katarzynę Trojańską (Musicon). Warsztaty podczas czterech kolejnych sesji będą skierowane do nauczycieli różnych grup wiekowych.   

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. Zaproszenie i szczegółowy program konferencji znajdują się poniżej. Zgłoszenia można składać do 23 marca 2020 r. poprzez formularz na stronie: www.sod.edu.pl/konfer-STEAM.

Konferencję przygotowuje Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie we współpracy z Politechniką Częstochowską, Akces Edukacja Kurzyca, Piasecki Sp.j., Fundacją ALE Nauczanie oraz wydawnictwem Nowa Era. Spotkanie odbędzie się w Częstochowie 26 marca 2020 r. w godz. 10:00-17:00 w salach Politechniki Częstochowskiej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki przy ul. Armii Krajowej 21.

Patronat honorowy nad konferencją objęli Pan Krzysztof Matyjaszczyk Prezydent Miasta Częstochowy oraz JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol.

Kontakt: Aleksandra Łebek-Jurgielewicz, tel. 34 362 51 05, e-mail: a.jurgielewicz@sod.edu.pl.